Biblioteka Publiczna Gminy Linia zaprasza

 Biblioteka Publiczna Gminy Linia

zaprasza
 
młodzież (13-19 l) do projektu „Od złotówki do miliona”
w ramach programu „Równać Szanse 2010”