BOLESŁAW FORMELA BOHATER NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY 24.09.1944 r. -24.09.2019 r.

Msza święta za duszę śp Bolesława Formeli rozpoczęła uroczystości upamiętniające 75 rocznice śmierci  posła na sejm II RP, komendanta naczelnego TOW „Gryf Pomorski”, obrońcy Twierdzy Modlin, wójta gminy Strzepcz.

W obecności rodziny, zaproszonych gości oraz pocztów sztandarowych zostały złożone kwiaty na grobie bohatera. Na placu przed Szkołą Podstawową im. Aleksandra Labudy synowie śp Bolesława Pan Zbigniew i Bolesław Formela, córka Janina Michałka wraz z dyrektor szkoły Panią Agnieszką Pipka – Szczypior odsłonili upamiętniającą bohatera tablicę, która stanęła obok posadzonego pamiątkowego dębu.  Uroczystości na terenie szkoły poprzedziła wzruszająca akademia przygotowana przez dzieci .  Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie Pani Maria Krośnicka, wraz z prawnuczką Mają Krośnicka, panią wójt, panią dyrektor  szkoły otworzyły wystawę pt „Marzenia Kaszubów o Polsce”. Wystawa ta będzie gościć na terenie szkoły do końca listopada.  Pani Maria Krośnicka opisując poszczególne plansze z wystawy nawiązała do działalności Bolesława Formeli.  Obecne na uroczystości dzieci bohatera we wzruszających wspomnieniach przedstawiły świat, który zapamiętały z lat dziecinnych. Świat, który legł w gruzach wraz z wybuchem wojny. Wreszcie świat, z którym przyszło im się zmierzyć w czasach powojennych.

Dwaj młodzi uczniowie z „elektryka” Mateusz Syposz  i Igor Staniecki, którzy postanowili rozpowszechnić pamięć o Bolesławie Formeli zaprosili gości na projekcję filmu „Śladami Bolesława Formeli”. Opowiedzieli jaką drogę przebyli trafiając najpierw do wicestarosty  powiatu wejherowskiego Pana Jacka  Thiel, następnie Wójta Gminy Linia, by 24 września uczestniczyć w uroczystościach oddających cześć Bolesławowi Formeli. Obecny na uroczystości Pan wicestarosta, pani wójt oraz rodzina podziękowali  młodym inicjatorom za zaangażowanie, rozpowszechnianie wiedzy tak ważnej, a jednocześnie zapomnianej osoby. Uroczystości swoją obecnością zaszczycił  również Pan Roman Dambek prezesa TOW Gryf Pomorski. W swoim przemówieniu nawiązał do trudnej historii zwykłych ludzi, a także do teraźniejszości, gdzie bohaterom oddawana jest właściwa cześć.

Dla upamiętnienia wydarzeń dyrektor szkoły odczytała pamiątkowy Akt Erekcyjny, który został uroczyście podpisany przez zgromadzonych gości wraz z rodziną.

Organizatorzy: Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Labudy w Strzepczu Agnieszka Pipka - Szczypior

 GALERIA

https://www.facebook.com/pg/gdk.gminalinia/photos/?tab=album&album_id=667712706972271&__xts__%5B0%5D=68.ARBX0AXj3JQ-yaeCCKxHde79_bVhD8WMIWNrYv-D9M_tQPIqDaKMm00yZwaA4sWiMs4saMuBlI8XhfHUmZZ8m9hfaGaYxFcSGfooNYORx1831eGrk6h9GW4wKAn5W2H7rL67WIPP4mhk6mD-G01osFGbzOAlJuTyUjxClKhP6tzNOISRqvMMVkXbl7aV6YmMtBlyCqVsD11I2-JBL-qLQOxH2uL4x4cfMAy5z_mid2Dx66kiEpm0xzziw58kjyV7FwGNoMdJ-hMZ_sF8_26nx09JyLjufv6TUQM9OqVXpF3G8SR5hjQrDI05G7gpFKwv8xCVuTohww-9IaXlFTP-cCx5tPjsx896fPS0sfIEzCqIkbPixMrtKAp8EyIGsWPy3apZINrqcvFskqTrdOqz6LaB9dfQKQ4WBE8O1W8CGZ7H9TvUt951KpomWD86WNRxxhjSXziLrP5yG1tOWA&__tn__=-UC-R