II Święto Pieczonego Ziemniaka

23 września w Pobłociu odbyło się II Święto Pieczonego Ziemniaka. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Sołectwo Pobłocie, Gminny Dom Kultury w Lini oraz Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu.
Rozpoczynając święto zebrani odśpiewali hymn państwowy a delegacje – przedstawiciel Wojska Polskiego Jerzy Król, dyrektor SP w Pobłociu Marzena Majcher oraz Regina Malinowska i Radny Stanisław Stolc z Pobłocia złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. Zebranych w imieniu organizatorów powitali dyrektor szkoły oraz dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Modlitwę w intencji Tych, którzy ofiarowali swe życie za niepodległość ojczyny poprowadził ks. Proboszcz Andrzej Kmiecik. Powodzenia podczas festynu życzyły przybyłym Poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska Mielewczyk oraz Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczyńska. Następnie uczniowie przedstawili program słowno muzyczny. I rozpoczęło się zmaganie na sportowo. Na boisku piłkarskim trwał z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Turniej o Puchar Dowódcy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych w Strzepczu Jerzego Króla. W zmaganiach systemem każdy z każdym wystąpiły drużyny: policji, wojska z poligonu w Strzepczu, kawalerowie oraz żonaci z terenu Gminy Linia. Turniej sędziował Jan Trofimowicz.
Na mniejszym boisku pod okiem nauczycieli ze szkoły w Pobłociu trwały konkurencje rekreacyjno – sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W międzyczasie trwały : loteria fantowa przygotowana przez Stowarzyszenie „Lewino - Natura XXI”, degustacja pyszności przygotowanych przez Radę Sołecką oraz społeczność szkoły w Pobłociu. W murach szkolnych trwały oceny prac w konkursach plastycznych oraz kulinarnych. Po kilku godzinach zmagań na wesoło przy głośnym dopingu licznie przybyłej publiczności przyszedł czas na ogłoszenie wyników, które prowadził Jan Trofimowicz. Dekoracji najlepszych dokonały Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Sołtys Pobłocia Regina Malinowska oraz dyrektor Marzena Majcher. W konkurencji kulinarnej na potrawę z ziemniaka zwyciężyła Maria Rzepa z Pobłocia, II miejsce zajął Leszek Kożyczkowski również z Pobłocia a III KGW Strzepcz i Prezes Anna Miotk. W Rzutach woreczkami do celu dla najmłodszych zwyciężyła Marzena Kielińska ze Strzepcza przed Adrianem Richert z Pobłocia oraz Hubertem Klein z Miłoszewa i Seleną Hendrich z Sierakowic. W tej samej kategorii w klasach I – III zwyciężyła Karolina Derkowska z Pobłocia przed Sebastianem Hendrich z Sierakowic oraz Przemysławem Koss i Fabianem Richert – obaj z Pobłocia. W gronie uczniów z klas IV-VIII najlepszą okazała się Hanna Laskowska z Pobłocia a kolejne miejsca w licznym gronie startujących zajęli: Maciej Kieliński ze Strzepcza, Mateusz Dampc z Kieleńskiej Huty, Zuzanna Hirsz z Pobłocia, Jakub Skrzypkowski ze Strzepcza, Oskar Skielnik z Luzina oraz Marlena Kielińska ze Strzepcza. W konkursie na największego ziemniaka zwyciężył okaz Jakuba Bulczaka, który w obwodzie miał 55 cm i ważył 1314 gramów. Równie imponujące okazy przynieśli Daria Szulc, Wiktoria Becker, Patryk Koszałka oraz Szymon Szulc. W rzutach ziemniakami do patelni zwyciężyła wśród dziewcząt Marta Kielińska ze Strzepcza przed Teresą Hilla i Wiktorią Becker obie z Pobłocia. Wśród chłopców zwyciężył Piotr Rzepa z Pobłocia przed Oskarem Skielnikiem z Luzina oraz Maciejem Kielińskim ze Strzepcza. W gronie kobiet najcelniej ziemniakami rzucały: Katarzyna Grzenkowicz przed Heleną i Anną Laskowskimi a w gronie mężczyzn zwyciężył Łukasz Lejk przed Tomaszem Lejk i Zenonem Laskowskim. Dzieci licznie wzięły także udział w konkursie na stworzenie figurek z ziemniaków – w tej konkurencji przyznano dużo nagród i wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. W konkurencji dla kierowców, którzy na czas mieli cofnąć Ursusem c-330 z dwuosiową przyczepą najlepszym okazał się Zenon Piekarski z Nowej Huty przed Łukaszem Grzenkowiczem i Januszem Baranowskim z Pobłocia. W konkurencji wyciskania ciężarka 15 kg lewą i prawą ręką zwyciężył Łukasz Grzenkowicz z Lewina (73) przed Łukaszem Bojanowskim z Pobłocia z Nowej Huty (obaj po 70 wyciśnięć). Ponadto konkursy z zakresu wiedzy rolniczej dla dzieci i dorosłych przeprowadzała Jadwiga Klińska – kierownik Placówki Terenowej KRUS-u w Wejherowie. Nagrody ufundowane przez KRUS wręczył Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku Kazimierz Klawiter.
W turnieju piłkarskim zwyciężyła drużyna Policji a kolejne miejsca zajęli żołnierze z poligonu w Strzepczu oraz kawalerowie i żonaci. Wszyscy zawodnicy otrzymali piękne pamiątkowe medale a zespoły okazałe puchary i dyplomy. Specjalnymi pucharami wyróżniono: najlepszego bramkarza – Tomasza Klejna (wojsko), króla strzelców – zdobywcę 10 bramek Sławomira Ropela (policja) oraz najstarszego zawodnika – Tomasza Miecznikowskiego (żonaci). Nagrody rzeczowe, medale, puchary, dyplomy za udział w konkurencjach ufundował Gminny Dom Kultury w Lini. Mimo niesprzyjającej zimniej aury w święcie ziemniaka ponownie licznie wzięli udział mieszkańcy wsi i okolicy.