Promocja kultury kaszubskiej w Sejmie RP

Od początku 2018 roku trwały przygotowania i starania, aby haft kaszubskie – wystawa pokonkursowa mogła być zaprezentowana w gmachu Sejmu RP. Wiele stron korespondencji listownej i e-mail dały wymierny efekt – zgodę Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na wystawę w stolicy. Swój udział w pomocy organizacyjnej miał także Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

1 października Krzysztof Wos, Piotr Walkusz, Edmund Szymikowski i dyrektor GDK Jan Trofimowicz rozpoczęli montaż sztalug z ekspozycją haftów kaszubskich. Kilka godzin żmudnej pracy dało piękny efekt. Wszyscy przechodzący przed Salą im. Jacka Kuronia z zachwytem podziwiali ekspozycję. W czasie montażu hafty podziwiały m.in. dwie kilkudziesięcioosobowe grupy zwiedzające gmach sejmu oraz m.in. delegacja z Litwy.

3 października o godzinie 12 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Udział w wernisażu wzięli parlamentarzyści z Pomorza, m.in.:  Dorota Arciszewska Mielewczyk, Magdalena Błeńska, Stanisławm Lamczyk, Kazimierz Smoliński, Janusz Śniadek, Tadeusz Aziewicz, Kazimierz Plocke, Jan Klawiter. W imieniu Marszałka Kuchcińskiego wszystkich powitała Poseł Dorota Arciszewska Mielewczyk. Następnie przemawiała wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która przedstawiła delegację z Gminy Linia, w której znaleźli się m.in.: Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Jadwiga Sommer oraz Teresa Hinca – Radna Rady Gminy Linia. Edmund Szymikowski przedstawił historię powstania i rozwoju konkursu haftu kaszubskiego, oraz wyjaśnił różnice w elementach poszczególnych siedmiu szkół haftu kaszubskiego. Jan Trofimowicz w krótkim wystąpieniu wyraził radość z faktu, że w Sejmie poprzez wystawę haftu swoje święto ma Gmina Linia, powiat wejherowski, twórcy ludowi – hafciarze i całe Kaszuby. Wraz z panią wójt wręczyli podziękowanie dla Marszałka Sejmu RP, które odebrała Emilia Pałczyńska z gabinetu Marszałka Sejmu, dla Jarosława Sellina, które odebrał przedstawiciel Ministerstw Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Dawid Krupei oraz dla Błażeja Popoławskiego z Biblioteki Sejmowej, który swym doświadczeniem wspierał przygotowanie ekspozycji haftów. Następnie Przewodniczący Rady Gminy wraz z dyrektorem GDK wręczyli kwiaty posłankom oraz Józefie Sitarz z Przechlewa, która jest jedną z najbardziej znanych hafciarek ziemi człuchowskiej. Pani Józefa przyjechała specjalnie na wystawę z gronem hafciarek z Człuchowa i okolic wraz z dyrektorem MDK w Człuchowie Adamem Bondarenko. Jadwiga Sommer odczytała list przygotowany przez Marszałka Kuchcińskiego skierowany do dyrektora GDK oraz wszystkich uczestników otwarcia wystawy i biorących udziału w konkursie haftu w Lini. Ciepłe słowa do zebranych skierowali także posłowie Stanisław Lamczyk oraz Kazimierz Plocke. Był czas na wspólną fotografię. Następnie zaprezentował swoje umiejętności Zespół Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna, który działa przy GDK w Lini. Występ zespołu podbił serca oglądających i słuchających tancerzy z Lini. W gronie słuchających była m.in. była Premier Ewa Kopacz. A zatem wraz z haftem parlamentarzyści i goście mogli „dotknąć” żywej kultury kaszubskiej – tańca, śpiewu, muzyki i języka. Oglądający wystawę mieli także możliwość poznawania pięknych zakątków Kaszub czytając foldery przygotowane przez GDK. Oprócz materiałów promocyjnych Gminy Linia wyeksponowane były materiały z Miasta i Gminy Żukowo, Wejherowa, Powiatu Wejherowskiego, Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.

Podczas wernisażu przedstawicielka fundacji działającej na rzecz propagowania kultury w Łomiankach pod Warszawą zaprosiła dyrektora GDK z wystawą haftu do Łomianek w połowie listopada br. na ekspozycję podczas wydarzeń promujących kulturę Kaszub wśród dzieci i młodzieży z Mazowsza.