VIII Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu

 25 maja 2019 r. Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Domu Kultury w Lini reprezentowała naszą gminę na Ogólnopolskim Zlocie Orkiestr i Chórów w Licheniu. Ponad 1000 muzyków wielbiło Boga, oddając zarazem hołd Świętemu Janowi Pawłowi II.