Wystawa pokonkursowa XXVI Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego. Linia 2021

Wystawę pokonkursową XXVI Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego. Linia 2021 można oglądać w siedzibi Starostwa Powiatowego w Lęborku od 16 sierpnia 2021 do 17 września 2021. Jest to ostatnia ekspozycja wystawy. Po jej zakończeniu prace zostaną zwrócone twórcom.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.