Wytyczne dotyczące instytucji kultury zgodnie z rozporządzenieniem Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r.