Zarządzenie Wójta Gminy Linia w sprawie odpłatności za stoiska na Dożynkach Gminnych