Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

 https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k