Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID-19

 https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran