przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Ewidencja Ludności

Lista podstron:

Zameldowanie na pobyt stały

czytaj więcej ...

Zameldowanie na pobyt czasowy

czytaj więcej ...

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

czytaj więcej ...

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

czytaj więcej ...

Wymeldowanie z pobytu stałego

czytaj więcej ...

Wymeldowanie z pobytu czasowego

czytaj więcej ...

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

czytaj więcej ...

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

czytaj więcej ...

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj więcej ...

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Gminy Linia, Turystyczna 15, 84-223 Linia