Pomoc społeczna

POMOC SPOŁECZNA

KWOTA ROCZNYCH WYPŁAT:
621 437,00 ZŁ

LICZBA  ŚWIADCZENIOBIORCÓW:
516 RODZIN, CO STANOWI LICZBĘ OSÓB W RODZINACH 2136