Podstawowe informacje

Terminy składania wniosków:

Wnioski na nowy okres świadczenia rodzinnego składa się do końca sierpnia

Terminy wypłat:

  • Zasiłki stałe i zasiłki okresowe od 25-go dnia każdego miesiąca.
  • Świadczenia rodzinne od 28-go dnia każdego miesiąca.

Świadczenia realizowane są:
w kasie Banku Spółdzielczego w Lini w godz.: 9:00 – 13:00 na wskazany wcześniej rachunek bankowy