przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Opieka wytchnieniowa 2021

Ogłoszenie o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini przyystąpił w 2021 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do:

których członkowie rodzin, lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę wymagają wsparcia, w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lini poprzez złożenie karty zgłoszenia osobiście lub mailowo na adres: gops@gminalinia.com.pl

Karta zgłoszenia

Karta oceny 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 58 676 85 82

Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

                                                                          P.O. Kierownika GOPS

                                                                                     Maria Pipka 


Copyright © Urząd Gminy Linia, Turystyczna 15, 84-223 Linia