przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Jak załatwić sprawę w Usc

Lista podstron:

Zgłoszenie i rejestracja urodzenia dziecka

czytaj więcej ...

Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja

czytaj więcej ...

Rejestracja zgonów

czytaj więcej ...

Uznanie ojcostwa

czytaj więcej ...

Zmiana imienia (imion) dziecka przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

czytaj więcej ...

Oświadczenie małżonków o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

czytaj więcej ...

Nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 k.r.i o nazwiska jakie nosiłoby dziecko z aktalnego małżeństwa matki/ojca

czytaj więcej ...

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających , że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

czytaj więcej ...

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

czytaj więcej ...

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego rejestrację urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji

czytaj więcej ...

Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgońow, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

czytaj więcej ...

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego

czytaj więcej ...

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

czytaj więcej ...

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

czytaj więcej ...

Zmiana imienia (imion) i nazwiska w trybie decyzji administracyjnej

czytaj więcej ...

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

czytaj więcej ...

Copyright © Urząd Gminy Linia, Turystyczna 15, 84-223 Linia