przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Urząd Gminy Linia we współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnej w Lini oraz Gminnym Domem Kultury w Lini w dniu 10.03.2017 r. zorganizował Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W następujących kategoriach zwyciężyli:


Copyright © Urząd Gminy Linia, Turystyczna 15, 84-223 Linia