przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Górne menu:Boczne menu


Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem operacji jest poprawa warunków technicznych oraz eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia:

Zadanie realizowane jest dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.

 


Copyright © Urząd Gminy Linia, Turystyczna 15, 84-223 Linia