22.04.2022r. w godzinach 9:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Zakrzewie