Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Radę Gminy Linia

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022r. przez Radę Gminy Linia

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 przez Radę Gminy Linia

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Radę Gminy Linia

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Radę Gminy Linia

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018


 

Data złożenia petycji 08.03.2019 r.

Petycja "Podwórko NIVEA"

 


Data złożenia petycji 03.01.2019 r.

Odnośnie "w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy Lewinem a Staniszewem"

- pismo do Komisji Gospodarczej

- pismo do wnioskodawcy w sprawie ujawnienia danych

- odpowiedź na petycję

 


Data złożenia petycji: 30.01.2019 r.

Odnośnie  "petycja w sprawie rozpoczecia przygotowania projektu jak i realizacji budowy drogi asfaltowej łączącej sołectwa Kętrzyno i Linia (dworzec)"

Odpowiedź


Data złożenia petycji: 05.01.2019 r.

Odnośnie  "Petycja w sprawie budowy chodnika na odcinku Miłoszewo - Strzepcz"

- Wezwanie do uzupełnienia petycji

- Uzupełnienie petycji

- Przekazanie petycji do organu właściwego


Data złożenia petycji: 06.11.2018 r.

Odnośnie  "Petycja w sprawie budowy chodnika Niepoczołowice - Niepoczołowice Folwark"

- Wezwanie do uzupełnienia petycji

- Uzupełnienie petycji

- Odpowiedź na petycje

- Zawiadomienie o przekazaniu petycji

 


Data złożenia petycji: 24.11.2017 r.

Odnośnie  "Inicjatywa - Optymalizujmy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną-s2"

-odpowiedź


Data złożenia petycji: 24.11.2017 r.

Odnośnie  "Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych"

 


Data złożenia petycji: 10.05.2017 r.

Odnośnie "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2017"

-Pismo do Gmin

-Pismo do Szkół

-Regulamin


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016


Data złożenia petycji: 06.06.2017 r.

Szulc-Efekt sp. z o. o.  wnosi petycję-wniosek  „Wspieranie mikroprzedsiębiorczości”

- wniosek

- suplement


Data złożenia petycji: 06.02.2017 r.

Szulc-Efekt sp. z o. o.  wnosi petycję-wniosek  „Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne - Usprawnianie Administracji - wszyscy zmieniajmy Polskę̨ na Lepsze”


Data złożenia petycji: 31.10.2016 r.

Szulc-Efekt sp. z o. o.  wnosi petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).

-załącznik

-odpowiedź


Data złożenia petycji: 25.04.2016 r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. wnosi petycję o archiwizację w zasobach Urzędu -  niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej".


Data złożenia petycji: 25.04.2016 r.

Odnośnie "Efektywności energetycznej"

-Załącznik


Data złożenia petycji: 18.03.2016 r.

Odnośnie "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016"

- odpowiedź


Data złożenia petycji: 17.03.2016 r.

Odnośnie  "Program Optymalizacji Oprogramowania"

- odpowiedź


Data złożenia petycji: 03.12.2015 r.

Odnośnie "Petycja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości"


Data złożenia petycji: 30.06.2018 r.

Odnośnie: Sprawozdanie z petycji Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku.