"Dbajmy o Linię" - debata o gminie

W piątek 13 grudnia 2019 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się otwarte dla wszystkich, zainteresowanych rozwojem kulturalnym gminy, spotkanie pobadawcze "Dbajmy o Linię - debata o gminie".

Spotkanie było pokłosiem badań, które w ramach badań pn. "Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych" prowadzone były przez Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Prezentację wyników badań poprzedził występ młodzieżowej Grupy Teatru Prostolinijnego w spektaklu teatralnym "Ja szesnastka".

Następnie Pani Agnieszka Bednarek - Bohdziewicz omówiła wyniki prowadzonych badań.

Po prezentacji głos zabrali uczestnicy spotkania, dyskutując na następujące tematy:
1. Jak w pełni wykorzystać kaszubskie tradycje/dziedzictwo kulturowe?
2. Czy i jak tradycja/dziedzictwo kulturowe może wspierać kształtowanie i rozwój nowoczesnego społeczeństwa?
3. Jakie znaczenie ma dziedzictwo kaszubskie dla społeczności Gminy? Czy i w jaki sposób jest/może być ono dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego?
4. Jakie są inne potencjały (zjawiska i działania) z obszaru kultury w Gminie?

Podczas spotkania, spośród uczestników, zostały rozlosowane upominki książkowe ufundowane przez inicjatorów prowadzonych badań.

Gminny Dom Kultury serdecznie dziękuje osobom zaangażowanym w prowadzone badania - Agnieszce Bednarek - Bohdziewicz oraz Karolinie Ciechorskiej - Kulesza z Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG, jak również uczestnikom debaty. W szczególności wójt gminy Linia Bogusławie Engelbrecht, zastępcy wójta Astridzie Kaczyńskiej, prezes Stowarzyszenia "Bądźmy Razem", a zarazem radnej gminy Linia Jadwidze Sommer, prezesowi Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Lini Edmundowi Szymikowskiemu, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Linia Zofii Cierockiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kętrzynie Grażynie Bronk, sołtys wsi Lewino Danieli Bryla oraz pozostałym mieszkańcom gminy Linia za aktywny udział podczas spotkania.

GALERIA

https://www.facebook.com/pg/gdk.gminalinia/photos/?tab=album&album_id=726705574406317