Księgozbiór Księdza Kanonika Bazylego Olęckiego w GDK

 Księgozbiór Księdza Kanonika Bazylego Olęckiego w GDK …darmo otrzymaliście, darmo dawajcie… W 2017 roku rodzina byłego długoletniego ks. Proboszcza lińskiej parafii Bazylego Olęckiego przekazała nieodpłatnie na rzecz GDK w Lini większość bogatego księgozbioru, który gromadził na przestrzeni lat. Letni czas i momenty, kiedy GDK organizuje mniej imprez cyklicznych pozwoliły w końcu podjąć próbę „przejrzenia” darów po ks. Bazylim. Większość książek to literatura ściśle związana z religią chrześcijańską, poradniki dla kapłanów, modlitewniki i inne ciekawe publikacje. Z pomocą w przeglądzie i segregacji służył ks. prof. Jan Perszon. Znawca tematu poświęcił wiele godzin by podzielić przynajmniej cześć książek, które trafią do bibliotek seminaryjnych oraz publicznych w Lini i Luzinie. Kilka ciekawych publikacji ksiądz profesor zatrzymał także dla siebie, bowiem służyć mu będą w pracy pisarskiej dotyczącej ziemi wejherowskiej. Kilka kartonów z dokumentami związanymi z lińską parafią, a także poezja ks. Olęckiego nadal zostanie w GDK. Ufać należy, że niebawem znajdzie się ktoś, kto opracuje i wyda tomiki poezji ks. Bazylego. Przeglądając pobieżnie spuściznę pisarską byłego ks. proboszcza poznać można było m.in. historię poszczególnych wsi wchodzących w skład parafii w Lini, m.in. o Kętrzynie, Zakrzewie i Niepoczołowicach. Wśród dokumentów są m.in. : listy do Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego w sprawie odwołania zakazu zażywania tabaki, pismo do ks. biskupa Diecezji Pelplińskiej z prośbą o zwolnienie ks. Bazylego z obowiązku odmawiania modlitwy brewiarzowej ze względu na zły stan zdrowia. Jest także rzecz jasna odpowiedź ks. biskupa zezwalająca na zmiany modlitw codziennych. Wśród dokumentów są m.in. kroniki parafialne w formie maszynopisu o dzieciach pierwszokomunijnych z minionych dziesięcioleci. Na kartach maszynopisu znajdziemy m.in. informacje dotyczących kolejnych narodzin i zgonów w parafii. Na jednej ze stron ks. Bazyli opisuje bogate zwyczaje „Pustej Nocy” w lińskiej parafii i prosi wiernych, że gdy przyjdzie koniec jego dni w Lini by odprawiali pobożnie modlitwy za jego duszę. Zachowały się także wiersze, które z różnych okazji pisał ks. Bazyli. Są strofy napisane m.in. z okazji urodzin Kazimierza Gaffke, 70-rocznicy Cudu nad Wisłą, a także wiersz z okazji nadania sztandaru Gminnego Koła Pszczelarzy w Lini. Ksiądz Olęcki na kartach papieru dla kolejnych pokoleń zachował także swoje wspomnienia pszczelarskie dotyczące pracy w Sierakowicach, Szczodrowie i Lini. Z entuzjazmem pisał o rodzinie pszczelej, którą wraz z ulem dostał w prezencie w Sierakowicach – bowiem parafianie dowiedzieli się, że jego pasją było pszczelarstwo. Z serdecznością wspomina kolejnych prezesów i działaczy pszczelarskich z Lini m.in. Jana Wałdowskiego, Józefa Janca i Kazimierza Gaffka. Przeglądając pobieżnie dokumenty udało się „namierzyć perełki”, m.in.: fotografię byłej lińskiej świątyni, gazetkę lińską z 1990 roku a w niej ciekawe i wyczerpujące wiadomości o jednostkach OSP w Lini, Niepoczołowicach, Zakrzewie i Kętrzynie. Jest także proporczyk pamiątkowy! z uroczystości nadania sztandaru OSP w Lini w 1987 roku!! Jest widokówka promująca Gminę Linia a także liczne informacje o mieszkańcach i wydarzeniach w parafii. Ciekawostką może być także tygodnik Kuriera Wejherowskiego z 11 czerwca 1993 roku, w którym Zenon Hinca przedstawia czytelnikom sylwetkę ks. Bazylego Olęckiego a nagłówek głosi” Duszpasterz, budowniczy, rolnik, historyk…” W zbiorach ks. Olęckiego są także rękopisy i brudnopisy jego pracy magisterskiej a także pracy magisterskiej ks. Zenona Pipka, który przedstawił zwyczaje weselne na Kaszubach na przykładzie parafii Linia. Bezcenną pamiątką jest śpiewnik kościelny z pieczątką CHÓR KOŚCIELNY „Symfonia” Linia, pow. Morski… W planach jest spotkanie z regionalistami, dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, władzami gminy a także ks. proboszczem lińskiej parafii, dyrekcją Szkoły Podstawowej im. ks. Kanonika Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach oraz rodziną ks. Bazylego aby wspólnie pomyśleć jak opracować publikację książkową o niezapomnianym proboszczu z Lini.

GALERIA