Odsłonięcie tablic pamiątkowych przy Mogile Zbiorowej Żołnierzy Polskich i Ofiar Marszu Śmierci

12 maja w Strzepczu miała miejsce piękna uroczystość. Z wyjątkową oprawą odsłonięto i poświęcono tablice pamiątkowe poświęcone pamięci Ofiarom Marszu Śmierci – ewakuacji Obozu Koncentracyjnego Stutthof. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w intencji wszystkich poległych na frontach II Wojny Światowej. Liturgię odprawili księża Andrzej Kmiecik z Strzepcza i Wojciech Senger z Lini. W kazaniu Proboszcz ze Strzepcza podkreślał, że my współcześni winniśmy pamięć wszystkim, którzy stanęli do walki o wolność Ojczyzny oraz nie zawahali się poświęcać dla niej zdrowia i życia.

Następnie uczestnicy uroczystości paradnie przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej z Lini przemaszerowali na miejscowy cmentarz parafialny, na którym znajduje się miejsce wiecznego spoczynku 75 uczestników Marszu Śmierci oraz 5 żołnierzy polskich z 1939 roku. Zebrani przy akompaniamencie orkiestry odśpiewali hymn państwowy. Przy zbiorowej mogile uroczyście odsłonięto tablice poświęcone Ofiarom Marszu Śmierci. Odsłonięcia dokonali: Elżbieta Grot z oddziału sopockiego obozu Stutthof, Jadwiga Jóźwiak która przyszła na świat w obozie Stutthof, Jerzy Popiel wieloletni więzień obozów hitlerowskich – Wiceprezes Pomorskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. Tablice poświęcili obaj księża proboszczowie. Następnie odczytano Apel Poległych a kompania honorowa 44. Bazy Lotniczej z Siemirowic oddała salwy honorowe. Kolejnym punktem patriotycznego święta było składanie wiązanek i zniczy przez liczne delegacje samorządowe, kombatanckie, szkolne oraz przybyłych stowarzyszeń i służb mundurowych, leśników oraz harcerzy. Dalsza cześć miała miejsce na hali sportowej w Strzepczu. Z honorami wprowadzono poczty sztandarowe, które wystawiły: 44. Baza Lotnicza z Siemirowic, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lini, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny im. Władysława Andersa – okręg Kaszubsko – Pomorski, Koło Łowieckie „Jenot” z Gdyni, Szkoły Podstawowe z Rozłazina, Lini, Strzepcza, Niepoczołowic, Pobłocia, Jednostki OSP z Lewina, Lini
 i Strzepcza, ZHP, ZKP o/Linia, oraz Gminne Koło Pszczelarzy z Lini. Zebrani odśpiewali Rotę oraz wysłuchali krótkiego koncertu orkiestry dętej z Lini. Wszystkich przybyłych powitał główny organizator uroczystości dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Wśród licznych osób, które wzięły udział w wydarzeniu znaleźli się oprócz wcześniej wymienionych m.in.: Prezes Powiatowego Koła Związku Kombatantów RP w Wejherowie Henryk Kwiatkowski z członkami koła, Marek Panek – Sekretarz Starostwa w Wejherowie, Kazimierz Bistroń – Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Komandor Podporucznik Andrzej Kandzorra z Bazy Lotniczej w Siemirowicach, Starszy Chorąży Jerzy Król – Dowódca Ośrodka Poligonowego w Strzepczu, dziennikarze Polska Dziennika Bałtyckiego Barbara Szczepuła, Joanna Kielas i Marek Ponikowski, oraz Jakub Klebba z TVP 3 Gdańsk, Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczyńska, Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna, Przewodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz wraz z Zastępcą Andrzejem Labuda i gronem radnych i sołtysów z terenu gminy Linia, dyrektorzy szkół, młodzież szkolna z terenu gminy i nie tylko. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. Następnie młodzież z Zespołu Szkół w Lini pod kierunkiem Angeliny Trelińskiej, Joanny Nogajewskiej, Ewy Roman i Krzysztofa Chyła przedstawiła wyjątkowo wzruszający program słowno muzyczny. Kolejnym punktem było wręczenie podziękowań osobom i instytucjom, które przyczyniły się do odsłonięcia tablic i przygotowania uroczystości patriotycznej. Wyróżniono: Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha (przekazał cześć funduszy na tablice pamiątkowe) – odebrał Łukasz Jaskuła z Urzędu Wojewódzkiego),  Edytę Reich – Grzenkowicz, Mariusza Szmuda, Urszulę i Marka Myszka za pomoc przy wykonaniu i ustawieniu tablic, Powiatowe Koło ZKRPiBWP w Wejherowie, Elżbietę Grot, 44. Bazę Lotnictwa w Siemirowicach, ksiądz Andrzej Kmiecik, Społeczność Zespołu Szkół w Strzepczu – odebrała wielce zaangażowana w przygotowanie uroczystości dyrektor Ewa Waraksa Chyła. Specjalne podziękowanie i gromkie brawa otrzymała Barbara Szczepuła za wieloletnią działalność dziennikarską w „Polska Dzienniku Bałtyckim” oraz podejmowanie w artykułach tematyki historycznej ocalającej pamięć o bezimiennych bohaterach Pomorza i Kaszub.

Elżbieta Grot – dyrektor oddziału sopockiego Muzeum Stutthof wygłosiła krótką prelekcję o Marszu Śmierci, który zimą przechodził m.in. przez tereny obecnej Gminy Linia. Przywołała wspomnienia samych uczestników, którzy przed laty wspominali gościnność z jaką wspierali ich mieszkańcy Strzepcza i okolic gotując zupę i przekazując wycieńczonym więźniom bochenki chleba.

Przedstawiciele środowisk kombatanckich Jerzy Popiel i Henryk Kwiatkowski wręczyli na ręce Jana Trofimowicza  odznaczenie „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych”. Dziękowali jednocześnie dyrektorowi GDK za podejmowane inicjatywy organizowania uroczystości o charakterze patriotycznym, opiekę nad członkami i podopiecznymi koła kombatantów w Lini oraz utrzymaniem porządku przy Miejscach Pamięci w Pobłociu, Lini, Strzepczu i rodzinnym Ełganowie.

Zwieńczeniem obchodów był ciepły posiłek oraz gorąca kawa i słodkości dla zebranych. Wiele wysiłku i zaangażowania w przygotowanie uroczystości włożyli pracownicy GDK, społeczność  ZS w Strzepczu oraz panie z KGW w Strzepczu.