Petycja w sprawie przyłączenia do gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej nieruchomości w Niepoczołowicach