Spotkanie Członków Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych Więźniów Politycznych 21.10.2008r.

W Gminnym Domu Kultury spotkali się Członkowie Gminnego Koła ZKRPiBWP.
Zebranie rozpoczął Prezes gminnego koła Feliks Langa z Osieka. Na zebraniu członkowie rozmawiali o sytuacji koła, wypełniali nowe formularze związkowe, które otrzymali z centrali z Warszawy. Omawiano także trudną sytuację niektórych członków i podopiecznych.
            Koło kombatantów w Lini zrzesza obecnie 27 członków i podopiecznych – wdów
po byłych członkach. Feliks Langa przypomniał, ze kiedy zakładano koło w 1991 roku, gminna organizacja zrzeszała aż 91 członków. Z biegiem lat wiekowi członkowie „odchodzą
na wieczną wartę” Najstarszym członkiem koła jest obecnie 86-letni Jan Bigus
z Niepoczołowic.
            Gminne koło zrzesza w swych szeregach byłych więźniów obozów Stutthof i Potulice, ponadto Partyzantów Gryfa Pomorskiego oraz członków Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.
            Gminna organizacja kombatancka posiada swój sztandar ufundowany w 1994 roku,
ze zbiórki społecznej. Prezesami gminnego koła ZKRPiBWP w Lini byli: w latach
1991- 2000 Feliks Langa, od roku 2000 do maja 2008 nieżyjący Władysław Okrój i od maja ponownie prezesuje Feliks Langa.
            Gminna organizacja kombatancka już planuje wystawić swój poczet sztandarowy
na uroczystości gminne z okazji 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości, które odbędą się 12 listopada o godzinie 18.00 w Strzepczu. W poczcie sztandarowym oprócz prezesa
są: Paweł Gładki oraz Leon Wroński.