Podsumowanie IV Współzawodnictwa Sołectw 31.01.2012r.