Petycja w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole w Pobłociu