Bal Andrzejkowy w GDK w Lini 24.11.2007r.

Zabawę andrzejkową wspólnie zorganizowali p.o. Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini i Rada Rodziców z Zespołu Szkół w Lini.
         Na początku listopada odbyło się zebranie Rady Rodziców z p.o. Dyrektorem by uzgodnić wstępnie kwestie związane  z  organizacją imprezy.  Dochód z balu jak uzgodniono zasili konto Rady Rodziców - na potrzeby szkoły
i uczniów do niej uczęszczających.
         Główną odpowiedzialną za bal ze strony rodziców była pani Dorota Baranowska. Rodzice podzielili między sobą zakres prac i przygotowania do imprezy. Na „barkach”   GDK  było  przygotowanie plakatów i przygotowanie
sali w ośrodku kultury.
         Bilety rozprowadzała pani Dorota Baranowska. Sprzedano 31 biletów  tzn. dla 62 osób, choć chętnych było o  wiele  więcej.  Rodzice   zajęli   się   przygotowywaniem  posiłków  i  obsługą  w  kuchni  a  także  podawaniem
do stołów.
         Do tańca przygrywał pan Michał Grzenkowicz – który zebrał ogromny aplauz wśród zebranych, było także głośne sto lat dla organizatorów i kucharki. Około północy p.o. Dyrektor i P. Dorota sprzedawali czekolady w tzw. Walczyku czekoladowym.
         Zabawa przy wspólnym śpiewie i tańcach trwała do godziny 4.45. Organizatorzy myślą już o wspólnej organizacji imprezy w okresie karnawałowym.

Opracował Jan Trofimowicz