VI Gala Kultury i Sportu Gminy Linia

            12 stycznia 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini podsumowano dorobek kulturalny i sportowo - rekreacyjny Gminnego Domu Kultury za 2016 r. Uroczystość otworzyła Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która przywitał zgromadzonych na gali gości. Następnie Dyrektor GDK Linia Jan Trofimowicz przedstawił najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia jakie miały miejsce w minionym roku. Podkreślał zaangażowanie wielu osób w przygotowanie imprez, konkursów, występów itd.

            Podczas gali zaprezentowały się wszystkie sekcje GDK jako pierwsi wystąpili członkowie najmłodszej sekcji tanecznej "Kaszëbskô Rodzëzna" pod kierownictwem Pani Ireny Warmowskiej. Po występie młodych artystów włodarze gminy Pani Wójt Bogusława Engelbrecht i Z-ca Gminy Astrida Kaczyńska przystąpiły do wręczania podziękowań i wyróżnień w kategorii PRZYJACIEL GMINNEGO DOMU KULTURY. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: Ks. Wojciech Senger – proboszcz parafii w Linia, Ks. Andrzej Kmiecik – proboszcz parafii w Strzepczu, Ewa Studzińska - Gminna Orkiestra Dęta z Lini, Irena Warmowska, Monika Labuda i Piotr Złoch - Zespół Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna, Edmund Szymikowski, Jan Szulc i Genowefa Zonewska - Chór „Pięciolinia” z Lini, Henryk Kanka - Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Linia, Julia Lewińska - 6 Lińska Drużyna Starszoharcerska im. V Wileńskiej Brygady AK, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Kętrzynie i Strzepczu, Władysława Wałdowska - Gminne Koło Pszczelarzy z Lini, Druhowie Jednostek OSP z Lini, Strzepcza i Lewina, przedstawicielki Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” : Jadwiga Sommer, Irena Lewińska, Irena Labuda, Halina Pipiórka, Gabriela Syldatk, Danuta Szymikowska i Maria Okrój, sołtys sołectwa Strzepcz -  Edyta Reich – Grzenkowicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej gm. Wejherowo Janina Borchmann – której ponadto wręczono przepiękny bukiet kwiatów i list gratulacyjny z okazji przejścia na emeryturę. Ponadto nagrody w tej kategorii nagrody otrzymały osoby społecznie zaangażowane w życie GDK Linia : Pani Halina Hinz – Smażyno, Maria Rzepa – Pobłocie, Iwona i Krzysztof Wos – Smażyno i Tomasz Miecznikowski – Pobłocie.  

            Kolejną sekcją, która przedstawiła swój dorobek była 6 Lińska Drużyna Starszoharcerska im. V Wileńskiej Brygady AK pod kierownictwem Julii Lewińskiej. Po występie przystąpiono do wręczenia kolejnych podziękowań, które z rąk Przewodniczącego Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku Pana Piotra Klecha odebrali laureaci kategorii SPORT 2016: Krystian Woźny – medalista - biegacz Igrzysk LZS w 2016 roku, Stanisław Czaja – społeczny animator z Lini, Grzegorz Wałdowski z Lini, Norbert Czubek z Strzepcza, Iwona i Adam Kozerscy z Strzepcz, Jakub Rzepa z Pobłocia, Łukasz Ellwart, Jakub Brzeski, Rafał Bronk i Łukasz Polejowski  z GKS Linia. Rodzice zaangażowani w życie drużyny juniorskiej: Agnieszka Pozańska z Niepoczołowic, Halina Orlikowska z Lini, Danuta i Marcin Bigus z Niepoczołowic, Sylwia Kierznikowicz. Ponadto wyróżnienia otrzymali najzdolniejsi młodzi piłkarz z drużyn GKS Linia – Maksymilian Kierznikowicz (grupa D1) oraz Maciej Potrykus (grupa E1)

            Następnie Przewodniczący Rady Gminy Linia Czesław Hinz i Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Linia wręczyli wyróżnienia w kategorii ARTYSTA 2016, które otrzymali: Tomasz Chyła – pomysłodawca i współorganizator Festiwalu Pater Noster w Strzepczu, główny laureat 40 Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Krakowie, Krzysztof Chyła - pomysłodawca powstania zespołu muzycznego nauczycieli w Strzepczu, Teresa Ellwart – malarka, uczestniczka plenerów malarskich ze Strzepcza, Łukasz Puchtel i Angelina Trelińska z Lewina – „muzyka gra im w duszy”. Radni również wręczyli wyróżnienia w kategorii MEDIA 2016. Na wyróżnienie zasłużyli: Mariusz Szmidka – Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego, Tomasz Smuga – Reporter Dziennika Bałtyckiego - Gryfa Wejherowskiego, Joanna Kielas – Redaktor Prowadzący Dziennika Bałtyckiego - Gryfa Wejherowskiego, Radio Gdańsk, Anna Kościukiewicz – Jabłońska Radio KASZËBË, TVP 3 Gdańsk – Telewizja Polska S.A., Twoja Telewizja Morska w Wejherowie.

            Kolejno przedstawiła się działająca od 30 lat sekcja GDK "Chór Pięciolinia", a po ich występie Z-ca Prezesa GS LZS Linia Rafał Bronk i Prezes Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” Jadwiga Sommer wręczył podziękowania w kategorii SPONSOR 2016 – tak jak w sporcie kategoria została podzielona na „trzy kolory medali” tytuł ZŁOTEGO SPONSORA zdobyli: Produkcja Styropianu STYRHOP – Zakrzewo Mieczysław i Stanisław Hopa, Produkcja i Eksploatacja Kruszywa FORMELLA – Niepoczołowice Mariusz i Tomasz Formella, Usługi Kucharskie i Cateringowe ŁËCZK – Niepoczołowice  Ewa i Piotr Szczypior, Zakład Handlowy ROLNIK – Linia - Piotr Ruszkowski wyróżnienie odebrała Pan Stanisław Ruszkowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Sierakowicach – Roman Dawidowski, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach o/Linia – Barbara Bronk, Auto Naprawa – Linia Edyta i Adam Ellwart, Barbara i Kazimierz Bigus – Zakrzewo oraz firma OCEANIC S.A. z Sopotu. SREBRNY SPONSOR: Zakład Stolarski – Linia Stefan Choszcz,  MARKUS – Strzepcz Marek Myszka, Maria i Jan Leyk – Niepoczołowice. BRĄZOWY SPONSOR: Przetwórstwo Mięsne LIS z Sierakowic prezes Wioletta Lis – Dryszer – wyróżnienie odebrał Jakub Lis. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Sierakowic, Nadleśnictwo Strzebielino – nadleśniczy Mariusz Kaliszewski wyróżnienie odebrała Patryk Stankowski, Iwona i Dariusz Choszcz – z Pobłocia, Kruszywo – Wicka Ewa, Agnieszka Grzenkowicz z Linia, Bożena Grzenkowicz z Lini, Bożena Małek z Linia,  Bożena Mach z Lini.

            Przed wręczeniem kolejnych wyróżnień zaprezentowali się członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna – grupa starsza, która kieruje Monika Labuda.

            Podczas gali nie mogło zabraknąć również podziękowań dla włodarzy Powiatu i Gminy oraz kierowników instytucji współpracujących z GDK, które z rąk Pauliny Kuberna i Jakuba Brzeskiego odebrali: Radny Powiatu Wejherowskiego Kazimierz Bistroń, który reprezentował Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius i Naczelnika Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Piotra Syrockiego, Dyrektor Zespołu Szkół w Linia Violetta Myszk – Zawadzka, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Zofię Cierocką, Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku Piotr Klecha, Dyrektor GOK Sierakowice – Irena Kulwikowska, Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie Tomasza Fopke, Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczyńska, Sekretarz Gminy Mirosława Kuberna, Skarbnik Gminy Ewa Meyer, Jolanta Warkusch, Andrzej Labuda i Czeslaw Hinz. Ponadto w tej kategorii wyróżniono:  Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelich, Z-cę Dyrektora Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Macieja Kowalczuka, Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Władysława Zawistowskiego, Prezesa Pomorskiego ZPN w Gdańsku Radosława Michalskiego, Dyrektor OKiS w Żukowie Aleksandrę Rogalewską, Z-cę Dyrektora Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku Elżbietę Pękala, Posłów na Sejm RP: Dorotę Arciszewską – Mielewczyk, Jana Klawiter, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellin.  

            Ostatnią sekcją, która zeprezentowała się podczas gali była Gminna Orkiestra Dęta z Lini – sekcja młodych muzyków. Po koncercie kolęd przyszedł czas na losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników imprezy.

Wszystkim zaangażowanym w różne przedsięwzięcia kulturalne i sportowe podziękowania złożył Radny Powiatu Wejherowskiego Kazimierz Bistroń. Podziękowanie, kwiaty i upominki z rąk Pani Wójt i Przewodniczącego Rady Gminy Linia  otrzymali również Dyrektor GDK Jan Trofimowicz i Specjalista ds. Kultury Paulina Kuberna. Na zakończenie spotkania przy akompaniamencie orkiestry na salę wjechał tort dla wszystkich gości.

Wydarzenia kulturalne i sportowe

organizowane przez GDK Linia w 2016 roku

KULTURALNE:

 1. Jubileusz 10-lecia działalności Gminnej Orkiestry Dętej z Lini,
 2. Gala Kultury i Sportu za 2015 rok,
 3. Spotkania seniorów w Lini, Strzepczu, Kętrzynie i Niepoczołowicach,
 4. Bal kostiumowy dla dzieci w Niepoczołowicach,
 5. Zakończenie karnawału w Miłoszewie,
 6. Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość – konkurs historyczny,
 7. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Pobłociu,
 8. Gminne Święto Kobiet w Lini,
 9. Dzień Jedności Kaszubów w Bojanie
 10. „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – konkurs plastyczny,
 11. Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom,
 12. Gminny konkurs wiedzy z języka angielskiego,
 13. „Wielkanoc na Kaszubach” – przegląd w Luzinie
 14. Gminne konkursy z okazji Świąt Wielkanocnych,
 15. Organizacja wyjazdu do Potulic dla młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy,
 16. 15-lecie działalności Zespołu Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna,
 17. Eliminacje gminne konkursu Rodno Mowa,
 18. Obchody Świąt Majowych – 1 Maja i 3 Maja w Lini i Strzepczu,
 19. Gminny konkurs ekologiczny,
 20. Gminne eliminacje konkursu „Poezji Polskiej”,
 21. Dzień Dziecka
 22. II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej w Strzepczu,
 23. XXI Wojewódzki Konkurs „Haft Kaszubski” – Linia 2016,
 24. I miejsce ZPiT Kaszebsko Rodzezna w Wierzchucinie
 25. Rodzinny Festyn w Kętrzynie
 26. Powitanie Lata w Gminie Linia – Puchar Polski Strongman,
 27. Plener malarski w Lini
 28. Wycieczka krajoznawcza ZKP o/Linia
 29. Wycieczka krajoznawcza Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”
 30. Wystawa „Barwy pomorskiej tradycji. Hafty kaszubskie.” Centrum św. Jana,
 31. Obchody 77-rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
 32. Dożynki Gminne w Strzepczu,
 33. Gminny Konkurs Profilaktyczny
 34. Strzepcz Najpiękniejszą Wsią Powiatu Wejherowskiego 
 35. Wernisaż prac malarskich – podsumowanie pleneru malarskiego,
 36. „Barwy Jesieni” – konkurs plastyczny,
 37. 30-lecie Chóru „Pięciolinia”,
 38. 60 – lecie ZKP w Gdańsku
 39. Święto Niepodległości w Gminie Linia,
 40. Wieczornica z okazji Święta Niepodległości w Strzepczu,
 41. Mikołaj w Kętrzynie
 42. Andrzejkowy Koncert Muzyki Rozrywkowej w Lini,
 43. Spotkanie Mikołajkowe Zespołu Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna,
 44. Spotkanie Wigilijne Gminnego Koła Pszczelarzy, 
 45. Gminne Konkursy Plastyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 46. Spotkanie Wigilijne Zespołu Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna,
 47. Spotkanie Wigilijne Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”,   

SPORTOWE :

 1. I Turniej Grand Prix Gminy Linia w Kaszubskiej Baśce,
 2. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt – Linia 2016,
 3. I Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej,
 4. Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjalistów,
 5. Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa GS LZS Linia,
 6. Ferie z GDK Linia i GS LZS,
 7. Spartakiada Sportowa w Strzepczu,
 8. II Turniej  IX Grand Prix Gmina Linia w Kaszubskiej Baśce,
 9. III Turniej IX Grand Prix Gminy Linia w Kaszubską Baśkę,
 10. Otwarte Mistrzostwa Gminy Linia w Piłce Nożnej 6-cio osobowej,
 11. XVI Wojewódzki Plebiscyt Sportowy LZS w Lini,
 12. VII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Kaszubską Baśkę,
 13. XI Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy w Lini,
 14. Wojewódzkie zawody szachowe w Trąbkach Wielkich – udział reprezentacji gminnej,
 15. Turnieje Piłkarskie w Pobłociu,
 16. Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP,
 17. III Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych w Żelistrzewie,
 18. „Grunt to Grunt” – Otwarte Zawody Gruntowe Pomorskiego Przewodnika Wędkarskiego,
 19. XVII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Nożnej Weteranów,
 20. Gminne Dni Sportu,
 21. Mistrzostwa Gminy Linia w Halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawowych,
 22. Zakończenie szkolnego roku sportowego – wręczenie nagród absolwentom – najzdolniejszym sportowcom szkół gimnazjalnych, 
 23. X Mistrzostwa Gminy Linia w Tenisie Stołowym,
 24. X Mistrzostwa Gminy Linia w Strzelectwie,
 25. X Mistrzostwa Gminy Linia w Szachach,
 26. I Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Drużyn LZS w Halową Piłkę Nożną,
 27. X Mistrzostwa Gminy Linia w Warcabach 100-polowych,
 28. I Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Halową Piłkę Nożną Weteranów kat. 1966 i starsi (50+),
 29. X Mistrzostwa Gminy Linia w Piłce Siatkowej kat. 2002 i starsi/sze,
 30. I Zimowa Spartakiada Szkół Podstawowych Klas I-III,
 31. Zakończenie IX Współzawodnictwa Sołectw o Puchar Gminy Linia na 2016 rok,

Ponadto:

 1. Opracowanie publikacji o Chórze „Pięciolinia”,
 2. Współpraca z 6 Lińską Drużyna Starszoharserską im. V Wileńskiej Brygady AK,
 3. Organizacja obozów letnich i zimowych,
 4. Współpraca ze Stowarzyszeniem Malarzy – plener malarski w Górze.
 5. Obóz językowy w Starej Hucie.
 6. Przyjecie pielgrzymów z Lęborka.
 7. Współpraca z Stowarzyszeniami, Szkołami i Jednostkami OSP  z terenu gminy.
 8. Przygotowywanie dokumentacji (regulaminy, plakaty, dyplomy, listy startowe, itp.),
 9. Pozyskiwanie sponsorów,
 10. Współpraca z mediami,
 11. Prowadzenie strony www.gminalinia.com.pl – zakładki: Aktualności GDK oraz Kultura i Sport
 12. Prowadzenie fanpage'u GDK Linia,
 13. Tworzenie dokumentacji fotograficznej,
 14. Stworzenie folderu reklamowego GDK Linia
 15. Współpraca z MKiDN, Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowski,
 16. Opieka nad miejscami pamięci na terenie gminy.
 17. Reprezentowanie GDK i Gminy na uroczystościach na terenie województwa pomorskiego. 
 18. Występy artystyczne sekcji GDK:
 • Chóru „Pięciolinia”: Gdynia, Gdańsk, Sianowo, Wejherowo, Stare i Nowe Polaszki, Ciekocino, Chwaszczyno, Luzino, Pierwoszyno,
 • Zespołu Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna: Gdańsk, Wierzchucino, Sopot, Wejherowo, Popowo, Nowa Wieś Lęborska, gmina Linia,  
 • Gminnej Orkiestry Dętej: Wejherowo, Lębork, Chmielno, Gniewino,
 1. Wyjazdy integracyjne dla sekcji GDK i drużyny harcerskiej.  
 2. Mecze piłkarskie drużyn piłkarskich:
 • 2004 – 2005
 • 2007 i młodsi
 • Wojewódzka Klasa B grupa I