Dożynki Gminy Linia w Strzepczu

W niedzielę 4 września 2022 r. rolnicy z gminy Linia podziękowali za plony. Uroczystość dożynkową rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Strzepczu, której przewodniczył proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lini Wojciech Senger. Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewnił Chór Pięciolinia z Lini.

Następnie barwny korowód dożynkowy, który prowadziła Gminna Orkiestra Dęta z Lini przejechał ulicami Strzepcza na plac dożynkowy przy ul. Feliksa Miotka, usytuowany nad pięknym strzepskim jeziorem. Uczestników dożynek gminy Linia w Strzepczu przywitała wójt Bogusława Engelbrecht. W uroczystości wzięli udział: starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, starosta powiatu Lęborskiego Alicja Zajączkowska, zastępca wójta Astrida Kaczyńska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Iwona Mielewczyk, przewodniczący Rady Gminy Linia Tadeusz Klein, starostowie dożynkowi Natalia i Kazimierz Labuda z Niepoczołowic, radni gminy Linia, sołtysi, licznie zgormadzeni mieszkańcy gminy Linia oraz goście.

Po przybyciu korowodu na miejsce dożynek odśpiewano hymn państwowy, wójt gminy Linia oraz przewodniczący Rady Gminy Linia podziękowali rolnikom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę w produkcji żywności dla całego społeczeństwa. Następnie radna sejmiku Iwona Mieleczyk wręczyła mieszkance gminy Linia Jadwidze Sommer nagrodę „Zwyczajny Niezwyczajny Senior”. Laudację do nagrody odczytała Barbara Bałka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Następnie odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Lini.  Po koncercie nastąpiło wręczenie nagród, podziękowań i podsumowanie konkursów. W konkursie „Piękna Wieś Pomorska” organizowanym przez Gminę Linia I miejsce zajęli Państwo Katarzyna i Dariusz Kotłowscy z Lini, wyróżniono również zagrody Państwa Haliny i Marcina Orlikowskich z Lini, Marzeny i Tadeusza Klein z Kobylasza, Małgorzaty i Kazimierza Wirkus z Pobłocia, Józefa Jadach ze Smażyna oraz Barbary i Janusza Kotłowskich z Lewina.

Wójt gminy Linia oraz dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko podziękowały sołtysom, szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz lokalnej społeczności, za podejmowanie wielu inicjatyw integrujących środowisko wiejskie oraz budowanie pozytywnego wizerunku gminy Linia. Statuetki z podziękowaniami otrzymali następujący sołtysi: Daniela Bryla z Lewina, Agnieszka Pipka – Szczypior z Tłuczewa, Marek Gackowski z Niepoczołowic, Bartłomiej Miotk z Lewinka, Edyta Reich – Grzenkowicz ze Strzepcza, Regina Malinowska z Pobłocia.

Nagrodę specjalną otrzymało również sołectwo Linia za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który zajął pierwsze miejsce w powiecie wejherowskim, a wykonała go Danuta Potrykus z Lini.

Rozstrzygnięto również konkurs gminny na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” w którym pierwsze miejsce zajęło sołectwo Lewino, drugie miejsce sołectwo Smażyno oraz trzecie miejsce sołectwo Niepoczołowice. Nagrodami w konkursie były puchary, dyplomy oraz talony finansowe ufundowane przez Gminny Dom Kultury w Lini.

Program dożynek był bardzo bogaty. Odbyły się występy zespołów Kaszëbskô Rodzëzna, Kapeli Begebenheit, hotline z Żukowa oraz gwiazdy wieczoru zespołu Freaky Boys. Dla dzieci i młodzieży przygotowano „Strefę Podróżnika“, gdzie podróżniczka i zarazem nurek Justyna Szumacher opowiadała o swoich doświadczeniach w kantakach z rekinami. Pani Justyna podzieliła się zdjęciami ze swoich podróży, można było też zobaczyć zęby prawdziwych rekinów oraz akcesoria do nurkowania. W „Strefie Czarodzieja“ Duo Paulo dali mistrzowski pokaz sztuczek magicznych, a co odważniejsi mogli zmierzyć się z mechanicznym bykiem. Imprezie dożynkowej towarzyszyło Wesołe Miasteczko. Gminny Dom Kultury w Lini przygotował również 500 porcji bezpłatnej grochówki dla amatorów tej tradycyjnej polskiej zupy.

Podczas dożynek odbył się XV Turniej Sołectw. Komisja konkursowa w składzie: Mirosław Ellwart, Iwona Kotłowska i Dariusz Piorun oceniła min. witacze  dożynkowe, wieńce, pojazdy w korowodzie, swojskie chleby, stoiska sołeckie oraz konkurencje sportowe (wyścig w potrójnych spodniach, wyścig na nartach pięcioosobowych, tor przeszkód, wyścig w workach, napełnianie baniaka z wodą. Konkurencje sportowe sędziowali: Zdzisław Konkel, Łukasz Pallubicki i Marcin Soroko. XV Turniej Sołectw Gminy Linia wygrało sołectwo Lewino, które pokonało zaledwie jednym punktem sołectwo Niepoczołowice, trzecie miejsce przypadło sołectwu Miłoszewo. Wszystkie sołectwa biorące udział w turnieju otrzymały puchary, dyplomy oraz talony finansowe ufundowane przez Gminny Dom Kultury w Lini.

Przed koncertem gwiazdy wieczoru odbyło się losowanie nagród w loterii „Aktywni podczas dożynek“, w której każdy los wygrywał drobną nagrodę, a dodatkowo brał udział w losowaniu wartościowych nagród, min. pralki, telewizora, fotela finki, odkurzacza, mini wieży, żelazka, blendera, robota kuchennego oraz voucherów na wyminę opon, seansu uloterapii oraz posiłku w pizzerii. Nagrodę główną – pralkę, wygrali Państwo Ellwart z Miłoszewa.

Po loterii nadszedł czas na gwiazdę wieczoru, czyli zespół Freaky Boys, który rozgrzał publiczność do czerwoności. Dodatkowo panowie z zespołu zrobili wyjątkowe show, podczas którego publiczność wesoło się bawiła, a nawet co niektórzy zostali poproszeni na scenę w roli tancerek. Po koncercie chętne osoby mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Freaky Boysami.

Ponieważ pogoda tego dnia wyjątkowo dopisała uczestnicy dożynek jeszcze długo bawili się przy muzyce DJ Oktavy. Wydarzenie poprowadził Grzegorz Renusz, który na codzień pracuje w telewizji TTM.

Wójt Gminy Linia oraz dyrektor Gminnego Domu Kultury dziękują sponsorom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i rzeczowe dożynek gminy Linia w Strzepczu.

Dziękujemy:

„Tartak” – Rafał Bulmann

Marcin Laskowski – Firma GREBA

WE-MET Skup złomu i złomowanie pojazdów

ZHU MODRZEW Stanisław Czaja

Kazimierz Bigus – Zakrzewo

Styrhop – Mieczysław i Stanisław Hopa

Stacja Paliw Chris Kar

Sklep Limonka – Bartłomiej Mering

Bank Spółdzielczy SIERAKOWICE

Firma PERFEKT Jarosław Kreft

Kopalnia Kruszywa Roman Bigus

Adam Bojanowski DZIAŁKI BUDOWLANE W ZACISZU

Natalia i Kazimierz Labuda

Sala Bankietowa „NOVA” w Strzepczu

Zakład mechaniczny Adam Ellwart

Sklep Spożywczo-przemysłowy Maria Szaradowska

Usługi Stolarskie Janusz Gruba

Usługi Stolarskie – Leszek Skrzypkowski

Sklep przem ysłowy „MS – Mirosława Bobkowska”

Pizzeria Mercato

Sklep Odzieżowy Agnieszka Grzenkowicz

Delikatesy RIBENA

Uloterapia Strzepcz – Dorota i Adam Ellwart

GALERIA
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1402845793458955&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1402875360122665&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1402838770126324&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1402860306790837&type=3