Segregacja i PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W TŁUCZEWIE
Oczyszczalnia ścieków
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 12.
Dodatkowo czynny w każdą
drugą sobotę miesiąca od 8 do 12.
Do punktu można dostarczać następujące odpady :
- opony, baterie i akumulatory, odpady elektryczne i elektroniczne, meble, okna, gruzy, plastik twardy, odpady budowlane, rozbiórkowe, chemikalia, przeterminowane leki, folia rolnicza, budowlana, worki po nawozach, przeterminowane leki, odpady zielone, metal.
Uwaga!
W przypadku dostarczenia większej ilości
odpadów proszę o wcześniejsze zgłoszenie
pod nr telefonu 664 882 498 lub 586768582 wew.91
Urząd Gminy Linia