Segregacja i PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W TŁUCZEWIE
Oczyszczalnia ścieków
Czynny:

w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 18.30

w czwartki w godzinach od 9.00-15.00
Do punktu można dostarczać następujące odpady :
- opony, baterie i akumulatory, odpady elektryczne i elektroniczne, meble, okna, gruzy, plastik twardy, odpady budowlane, rozbiórkowe, chemikalia, przeterminowane leki, budowlana, przeterminowane leki, odpady zielone, metal.
Uwaga!
W przypadku dostarczenia większej ilości
odpadów proszę o wcześniejsze zgłoszenie
pod nr telefonu 664 882 498 lub 586768582 wew.42
Urząd Gminy Linia