Z historii gminy

 Decydującą rolę w  powstaniu  gminy  Linia  w  Polsce  Rzeczpospolitej  Ludowej  odegrała  Uchwała  nr XVIII, 108/72 Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Gdańsku  z  dnia  4  grudnia  1972 r. na mocy, której  w  powiecie  wejherowskim  tworzy  się  GMINĘ  LINIA  zgodnie  z  podstawą prawną art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U z 1972 r., Nr 49, poz.314).

 

Powyższa uchwała weszła w życie   1 STYCZNIA 1973 r.

 

  • Siedzibą władz została Linia.
  • O ustroju gminy stanowi jej statut zamieszczony w BIPe.