Otwarty Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZG ZKP 10-11.03.2012r.