Planowanie Przestrzenne

 

 

 System Informacji Przestrzennej Gminy Linia

 

 

Wzory wniosków

 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE LINIA
URZĄD GMINY LINIA
POK. NR 20
tel. (58) 676 85 82 wew. 43
e-mail: p.przestrzenne@gminalinia.com.pl