DOŻYNKI GMINY LINIA 2017

Tradycyjnie w Strzepczu miało miejsce dziękczynienie za plony Gminy Linia. 3 września w miejscowej świątyni księża Andrzej Kmiecik ze Strzepcza i Wojciech Senger z Lini  odprawili Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Miało także miejsce poświęcenie pięknych koron żniwnych oraz chleba dożynkowego. Bogato prezentował się także pochód z darami ofiarnymi, w którym przedstawiciele rolników – sołtysi z terenu gminy nieśli m.in. chleb, wino i wodę, kosz z kwiatami, owoce, ryby, i wędliny a członkowie Gminnego Koła Pszczelarzy w Lini – świętujący w tym dniu
35 lecie koła – różne rodzaje miodu.

                Po mszy uformował się tradycyjny barwny korowód dożynkowy, który przy dźwiękach gminnej orkiestry dętej i warkocie licznych głośnych monocyklów skierował się na plac dożynkowy. W korowodzie udział ponadto wzięli: liczni rolnicy z terenu gminy z udekorowanym nowoczesnym sprzętem rolniczym, dzieci i młodzież z motorowerami, a także miłośnicy historycznej motoryzacji.

                Uroczystość dożynkową rozpoczęto od wprowadzenia licznych pocztów sztandarowych. Zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Na scenie starostowie dożynek Marta i Waldemar Bigus z Zakrzewa przekazali tradycyjny bochen chleba na ręce Pani Wójt Bogusławy Engelbrecht i Przewodniczącego Rady Gminy Linia Czesława Hinz a Ci rozdali zgromadzonym na placu uczestnikom dożynek. Powitano wszystkich przybyłych rolników, a także przybyłych gości, m.in. wójta gminy Łęczyce Piotra Wittbrot, funkcjonariuszy policji i służby więziennej Aresztu Śledczego z Wejherowa. Włodarze gminy podziękowali wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie korowodu dożynkowego – rolnicy otrzymali imienne podziękowania. Następnie podsumowano gminny konkurs estetyzacji i wręczono nagrody w postaci pięknych krzewów właścicielom najpiękniejszych posesji w gminie. Zwyciężyli Państwo ..

Kolejnym punktem był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wszystkie 5 koron żniwnych w tym roku były wyjątkowej urody i widać było wielkie zaangażowanie osób przygotowujących wieńce. W kategorii koron konwencjonalnych zwyciężyło Sołectwo Linia a kolejne miejsca zajęły Strzepcz i Kętrzyno. W kategorii wieńców niekonwencjonalnych zwyciężył Osiek przed Pobłociem.

Następnie rozpoczęła się rywalizacja w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych podczas X Jubileuszowego Turnieju Sołectw o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Linia. Zawody z humorem prowadził dyrektor GDK Jan Trofimowicz a pomagali mu niezawodni członkowie LZS Łukasz Polejowski i Łukasz Ellwart. W konkurencji 3- osobowych wyścigów na nartach zwyciężyli: reprezentanci Miłoszewa – Krzysztof, Marcin i Michał. Kolejne miejsca zajęli: Maria, Jacek i Piotr Rzepa z Pobłocia i Iwona, Krzysztof i Agata Wos ze Smażyna. W rzutach piłkami do celu dla radnych zwyciężył Józef Florczyk z Osieka a równorzędne miejsca drugie zajęli: Jerzy Szulc z Kętrzyna, Irena Lewińska z Lini i Czesław Hinz ze Smażyna. Rywalizację rzutową kaloszami zdominował Marcin Okrój z Lini a kolejne miejsca na podium zajęli: Damian Falenta z Miłoszewa oraz Zbigniew Miotk z Niepoczołowic. W rzutach kobiet pantoflami zwyciężyła Dominika Bladowska z Osieka a kolejne miejsca zajęły Małgorzata Wirkus z Pobłocia oraz Zofia Naczk z Kętrzyna. Wyścigi slalomem na taczce wygrali Szmydtka Honorata i Tadeusz Klein z Kobylasza przed Marią Okrój i Janem mach z Lini oraz Natalią i Mateuszem Gaffke z Kętrzyna. W konkursie rzutów ringo dla sołtysów zwyciężył Czesław Hinz ze Smażyna przed Reginą Malinowską z Pobłocia oraz Józefem Kotas z Niepoczołowic. Rozegrano także Mistrzostwa Gminy w siatkówce plażowej, w której zwyciężyli: Tomasz Gruba i Mateusz Komorowski z Lini. Kolejne miejsca zajęli: Marcin Okrój i Artur Patelczyk również z Lini oraz Mateusz i Przemysław Mayer z Zakrzewa. W konkurencji ubijania piany na czas zwyciężyła Małgorzata Szmydtka z Kobylasza – Potęgowo, kolejne miejsca zajęły Anna Miotk z Pobłocia oraz Beata ojowska z Osieka.  W klasyfikacji generalnej X TURNIEJU SOŁECTW zwyciężyło po raz kolejny Sołectwo Pobłocie a kolejne miejsca na podium zajęły Miłoszewo i Kętrzyno. Kolejne lokaty zajęły: Linia, Osiek, Strzepcz, Smażyno, Kobylasz – Potęgowo, Niepoczołowice, Lewinko, Zakrzewo, Lewinko, i Lewino. Ponadto rozegrano turniej przeciągania liny mężczyzn w którym zwyciężyła reprezentacja Miłoszewa a kolejne miejsca zajęły Pobłocie, Kętrzyno, Osiek i Linia. Odbyły się także po raz kolejny Otwarte Mistrzostwa Gminy Linia w podnoszeniu ciężarka 15 kg. Zwyciężył Jarosław Klawikowski z Miłoszewa przed Karolem Okrój z Lini i Jackiem Dampc ze Strzepcza.

W międzyczasie na scenie bawiła publiczność kapela ludowa z Bożego Pola. Były zatem dowcipy po kaszubsku i liczne wesołe piosenki i przyśpiewki kaszubskie. Specjalny pokaz dla zebranych przygotowali pracownicy Aresztu Śledczego z Wejherowa. Dla dzieci trwały animacje i zabawy rekreacyjne oraz malowanie twarzy i inne atrakcje. Wszyscy mogli pobawić się na karuzelach wesołego miasteczka, zakupić losy i wygrać atrakcyjne nagrody w loterii prowadzonej przez Stowarzyszenie „ Bądźmy Razem” Panie z kół KGW ze Strzepcza i przygotowały specjały kuchni kaszubskiej. Kolejki do stoisk z ciastami i innymi pysznościami wciąż były bardzo długie. Ze względu na nawałnicę, która częściowo dotknęła także tereny Gminy Linia organizatorzy postanowili odwołać występ gwiazdy wieczoru – Dziani z zespołem. Odbył się natomiast pokaz tańca i żonglerki z ogniem. Na zakończenie wystąpił zespół „ Królowie Życia” z Władysławowa. Atrakcją było losowanie licznych nagród  niespodzianek. Do wygrania były m.in. worki ze zbożem, kosz kartofli, talony na paliwo, talony do pizzerii w Strzepczu, talony do sklepów w Strzepczu. Piękny grill ufundowany przez firmę Markus ze Strzepcza wygrał mieszkaniec Gminy Łęczyce a telewizor Teresa Hinca z Lini. Nad całością imprezy czuwał główny organizator dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Wiele pracy w przygotowanie święta  dziękczynienia włożyli Edyta Reich Grzenkowicz z Rodziną, Paulina Kuberna, Krzysztof Wos.