Statystyka

Gmina Linia położona jest na Pojezierzu Pomorskim, w sercu Szwajcarii Kaszubskiej, w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Siedzibą władz samorządowych jest Linia. Leży około 40 km na południowy zachód od Wejherowa, 60 km od Gdańska, 20 km na południowy wschód od Lęborka i 70 km od Słupska. Spora część terenu usytuowana jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, bo aż  około 60 %. Gmina Linia zajmuje powierzchnię 119,96 km2. składa się z 13 sołectw, którą zamieszkuje 5915 osób, w tym 2934 kobiet, co stanowi 49,6% liczby ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 49,30 os./km2. Struktura wieku przedstawia się następująco ok. 30% ludności  to mieszkańcy poniżej 18 roku życia, zaś kolejne 70% stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Gmina Linia charakteryzuje się dużą lesistością terenu,  która wynosi 33, 54% jest to obszar 4 365 ha. Lasy prywatne będące w władaniu indywidualnych rolników równe są liczbie 2094,63 ha. Występują liczne jeziora polodowcowe. Łącznie wody powierzchniowe zajmują obszar 283 ha, z czego wody stojące jeziora i stawy - 237 ha,  wody płynące – 26 ha, a rowy – 20 ha. 

Gmina posiada charakter rolniczy. Grunty orne to w sumie 4879,46 ha, użytki zielone to 1217 ha. Zatem udział użytków rolnych wynosi 50,7% . Łąki równe są  liczbie 707 ha, a pastwiska 510 ha. Natomiast nieużytki zajmują obszar 386,64 ha. Układ terenów inwestycyjnych przedstawia się następująco tereny inwestycyjne zabudowane: 215 ha, tereny niezabudowane 44 ha. Aktualnie obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Liczba podmiotów gospodarczych w 2007 roku wynosiła 256. Ponadto w Gminie Linia istnieje świetnie zorganizowany system kwater agroturystycznych w okolicach Strzepcza o łącznej liczbie miejsc noclegowych dla 37 osób.

 

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2021 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1911

2

Kobylasz

160

3

Potęgowo

40

4

Osiek

159

5.

Tłuczewo

212

6

Zakrzewo

323

7.

Kętrzyno

317

8

Strzepcz

949

9.

Pobłocie

486

10

Lewino

257

11

Lewinko

125

12

Smażyno

234

13

Miłoszewo

502

14

Niepoczołowice

791

 

 

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2020 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1920

2

Kobylasz

159

3

Potęgowo

37

4

Osiek

162

5.

Tłuczewo

210

6

Zakrzewo

316

7.

Kętrzyno

321

8

Strzepcz

933

9.

Pobłocie

471

10

Lewino

249

11

Lewinko

124

12

Smażyno

235

13

Miłoszewo

504

14

Niepoczołowice

796

 

 

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2019 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1921

2

Kobylasz

151

3

Potęgowo

38

4

Osiek

159

5.

Tłuczewo

208

6

Zakrzewo

321

7.

Kętrzyno

319

8

Strzepcz

941

9.

Pobłocie

468

10

Lewino

239

11

Lewinko

119

12

Smażyno

235

13

Miłoszewo

502

14

Niepoczołowice

787

 

 LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2018 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1884

2

Kobylasz

147

3

Potęgowo

33

4

Osiek

161

5.

Tłuczewo

212

6

Zakrzewo

329

7.

Kętrzyno

313

8

Strzepcz

941

9.

Pobłocie

454

10

Lewino

231

11

Lewinko

118

12

Smażyno

234

13

Miłoszewo

485

14

Niepoczołowice

783

 

 

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2017 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1877

2

Kobylasz

155

3

Potęgowo

31

4

Osiek

160

5.

Tłuczewo

215

6

Zakrzewo

321

7.

Kętrzyno

306

8

Strzepcz

938

9.

Pobłocie

443

10

Lewino

225

11

Lewinko

116

12

Smażyno

231

13

Miłoszewo

494

14

Niepoczołowice

781

 

 

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2016 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1860

2

Kobylasz

156

3

Potęgowo

28

4

Osiek

161

5.

Tłuczewo

214

6

Zakrzewo

336

7.

Kętrzyno

303

8

Strzepcz

923

9.

Pobłocie

443

10

Lewino

218

11

Lewinko

116

12

Smażyno

230

13

Miłoszewo

487

14

Niepoczołowice

762

 

 LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2015 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1853

2

Kobylasz

155

3

Potęgowo

29

4

Osiek

157

5.

Tłuczewo

215

6

Zakrzewo

327

7.

Kętrzyno

300

8

Strzepcz

918

9.

Pobłocie

446

10

Lewino

216

11

Lewinko

118

12

Smażyno

231

13

Miłoszewo

482

14

Niepoczołowice

750

 

 

 

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2014 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1847

2

Kobylasz

154

3

Potęgowo

32

4

Osiek

153

5.

Tłuczewo

219

6

Zakrzewo

329

7.

Kętrzyno

296

8

Strzepcz

926

9.

Pobłocie

441

10

Lewino

216

11

Lewinko

114

12

Smażyno

233

13

Miłoszewo

487

14

Niepoczołowice

730

 

 

 


 

 

STRUKTURA POWIERZCHNIOWA na dzień 31.12.2007 r.

powierzchnia GMINY

11 996 ha

powierzchnia LASÓW

4 023 ha

powierzchnia WÓD

WODY STOJĄCE

237 ha

WODY PŁYNĄCE

26 ha

ROWY

20 ha

Łączna powierzchnia

283 ha

powierzchnia

  TERENÓW INWESTYCYJNYCH  

TERENY

ZABUDOWANE

215 ha

  TERENY NIEZABUDOWANE  

44 ha

Łączna powierzchnia

259 ha

powierzchnia

UŻYTKÓW

ZIELONYCH

ŁĄKI

707 ha

PASTWISKA

510 ha

Łączna powierzchnia

1 217 ha

UŻYTKI ROLNE OGÓLEM

6 147 ha

Ogólna powierzchnia SADÓW

33 ha

POZOSTAŁE

34 ha

DEMOGRAFIA na dzień 31.12.2007 r.

LICZBA LUDNOŚCI

5 915

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

49,30 os/km2

LICZBA KOBIET

2 934

LICZBA MĘŻCZYZN

2 981

         LICZBA OSÓB POWYŻEJ 18 r. ż.          

4 158

LICZBA OSÓB PONIŻEJ 18 r. ż.

1 757

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
 GMINY LINIA

na dzień 31.12.2007 r.

Lp.

Miejscowość

Liczba
 ludności 

1

Linia

1740

2

Kobylasz

162

3

Potęgowo

38

4

Osiek

144

5.

Tłuczewo

237

6

Zakrzewo

305

7.

Kętrzyno

321

8

Strzepcz

874

9.

Pobłocie

415

10

Lewino

185

11

Lewinko

98

12

Lewino Rosochy

6

13

Smażyno

235

14

Miłoszewo

483

15

Niepoczołowice

672

 


 

MIGRACJE W GMINIE LINIA W LATACH 2004-2007

 

Rodzaj migracji
2004
2005
2006
2007
Zameldowani na pobyt stały
84
74
69
66
Wymeldowani
z pobytu stałego
76
59
77
86
Zgony
38
39
43
40
Urodzenia
93
93
80
71
Śluby
72
107
120
102