Podsumowanie konkursu plastycznego "JAN PAWEŁ II APOSTOŁ NARODÓW" 15.10.2008r.

Dnia 15 października w progach GDK w Lini odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem
„Jan Paweł II Apostoł Narodów”. Organizator – Gminny Dom Kultury postanowił w ten sposób uczcić 30-tą rocznicę wyboru Abp. Kardynała Wojtyły na Głowę Kościoła Katolickiego.
            Nie zawsze trzeba stawiać potężne pomniki na skwerach bądź nadawać nazwy ulic, czasami warto „wyryć w sercach młodych” pomniki trwalsze niż ze spiżu za sprawą konkursów literackich, plastycznych bądź muzycznych. Spuścizna wielkiego Papieża Jana Pawła II – jego nauczanie i słowa zawarte w wielu encyklikach i nauczania są dla wszystkich drogowskazem jak postępować – jak jedni drugich winni brzemiona nosić, bez względu na pochodzenie, rasę, miejsce zamieszkania a nawet wyznawaną religię.
            Cieszy fakt, że dzieci ochoczo podeszły do tematu i przygotowały na konkurs bardzo ciekawe prace, które odzwierciedlają wspaniały pontyfikat Papieża Polaka – Jana Pawła II.
            W gronie uczniów klas I-III :
I miejsce zajęło rodzeństwo Agata i Jan Myszka ze Strzepcza, II miejsce Konrad Kubiak również ze Strzepcza, III równorzędne zajęły: Patrycja Gaffke oraz Magdalena Lidzbarska
z Niepoczołowic oraz Weronika Wróblewska z Kętrzyna a także Dominika Labuda
z Głodnicy
            W klasach IV-VI:
I miejsce zajął Adam Czaja z Niepoczołowic, II miejsca dla braci Tomasza i Krzysztofa Wenta, III dla Sylwii Mielewczyk oraz Emilii Stencel – wszyscy z Pobłocia.
            W gronie gimnazjalistów:
I miejsce zajął Mateusz Grzenkowicz, II Weronika Piwka, III Maria Meyer – wszyscy
z gimnazjum w Strzepczu.
         Wszyscy nagrodzeni otrzymali piękne dyplomy z wizerunkiem Jana Pawła II oraz książki tematycznie związane z konkursem. Nagrody zwycięzcom wręczyli: Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht, Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna oraz Dyrektor GDK Jan Trofimowicz.

Opracował Jan Trofimowicz