Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej

            Gminny Dom Kultury w Lini zorganizował eliminacje gminy Linia XXXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Celem konkursu było m.in.: popularyzacja polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej a także promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.

            Przesłuchania konkursowe odbyły się w Gminnym Domu Kultury w Lini dnia 14 marca 2017 roku, wzięło w nich udział 42 artystów z 8 placówek oświatowych Gminy Linia. Uczestników powitał Jan Trofimowicz – dyrektor GDK Linia, a oficjalnie konkurs otworzyła Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht.

            Jury w składzie: Natalia Kupska – przewodnicząca komisji konkursowej, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, Zofia Cierocka – członek komisji konkursowej, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Linia oraz Mirosława Kuberna – członek komisji konkursowej, Sekretarz Gminy Linia przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria klas I-III (18 recytatorów)

I miejsce: Leon Jabłoński SP Niepoczołowice

II miejsce: Nikola Gosz SP Niepoczołowice

III miejsce: Katarzyna Kożyczkowska SP Pobłocie

Wyróżnienie: Alicja Arendt SP Niepoczołowice

Wyróżnienie: Jagoda Lewnau SP Linia

Kategoria klas IV-VI (18 recytatorów)

I miejsce: Katarzyna Laskowska SP Pobłocie

II miejsce: Kornelia Puzdrowska SP Niepoczołowice

III miejsce: Magdalena Studzińska SP Niepoczołowice

Wyróżnienie: Natalia Wojewska SP Pobłocie

Wyróżnienie: Martyna Bladowska SP Kętrzyno

Kategoria klas gimnazjalnych ( 6 recytatorów)

I miejsce: Laura Langa – Pobrucka ZS Strzepcz

II miejsce: Agata Wos ZS Strzepcz

Dwóch najlepszych laureatów z każdej kategorii weźmie udział w eliminacjach powiatowych w Wejherowie 3 marca br. Wyróżnieni artyści otrzymali nagrody książkowe. Przed ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród występy (pod względem warsztatowym) omówiła Natalia Kupska. Zgodnie ze zwyczajem młodzi artyści spotkali się na wspólnym „słodkim” poczęstunku ufundowanym przez GDK Linia.