ZKP O/Linia

Liński oddział ZKP powstał 1 października 2005 roku. Kolejno prezesami ZKP o/Linia byli: Łukasz Jabłoński (2005 – 2006), Edmund Szymikowski (2006 – 2013), Henryk Kanka (2013 – trwa). Zrzeszeńcy z Lini od początku ściśle współpracują z Gminnym Domem Kultury, dbając o zachowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub. Współorganizują wszelkie konkursy kaszubskie, a także są pomocni w przygotowywaniu oraz organizacji festynów i obchodów świąt państwowych. Jednym z najważniejszych wydarzeń oddziału zrzeszenia w Lini było nadanie sztandaru, które miało miejsce 12 lipca 2009 roku. Podkreślić należy, iż członkami zrzeszenia liczne grono chórzystów chóru „Pięciolinia”. Lińscy Kaszubi aktywnie i systematycznie  uczestniczą w corocznych Zjazdach Kaszubów i Dniach Jedności Kaszubów, które odbywają się w różnych regionach województwa. ZKP o/Linia organizował także wielokrotnie wycieczki krajoznawcze po Polsce. Poczet ZKP uczestniczy we wszystkich uroczystościach kościelnych i patriotycznych na terenie gminy, a także w ważnych dla Kaszubów wydarzeniach na terenie całego województwa.