Strzepcz walczy o miano najpiękniejszej wsi w województwie pomorskim

Strzepcz – drugie co do wielkości pod względem ilości mieszkańców Sołectwo w Gminie Linia uznane zostało przez powiatową komisję za najpiękniejsze sołectwo powiatu wejherowskiego w 2016 roku. Ten zaszczytny tytuł pozwolił miejscowości reprezentować powiat w konkursie wojewódzkim. 1 sierpnia 2016 w Strzepczu gościła wojewódzka komisja pod egidą Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przewodniczącą komisji była Barbara Ditrich a wraz z nią wieś oceniały panie z Politechniki Gdańskiej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Pomorskiej Izby Rolniczej.
Sołtys wsi Edyta Reich Grzenkowicz wraz z mieszkańcami przygotowała ciekawe przyjęcie dla komisji. W komitecie powitalnym byli m.in.: ks. Proboszcz Andrzej Kmiecik, Dyrektor Zespołu Szkół
w Strzepczu Ewa Waraksa Chyła, dyrektor GDK Jan Trofimowicz – dokumentujący przebieg wydarzenia, Witold Bobrowski z Akademii Głodnica, Prezes OSP Łukasz Pallubicki, członkinie KGW, Radni Sołectwa Grażyna Ellwart i Czesław Szaradowski, członkowie Rady Sołeckiej i przedstawiciele społeczności wiejskiej.
Mieszkańcy przygotowali specjalny namiot ze specjałami kuchni regionalnej. Maciej Lewiński na specjalnej przyczepie udekorowanej elementami kaszubskimi „obwoził” komisję po sołectwie. Goście z komisji przy dźwiękach akordeonu i melodiach kaszubskich trafili m.in. nad Jezioro Miłoszewskie, do Ośrodka Edukacji Kaszubskiej na Głodnicy, gdzie była lekcja historii o Kaszubach. Następnie podziwiano Zielony Dworek oraz miejsca rekreacyjne w Strzepczu: kąpielisko nad jeziorem, teren rekreacyjny wraz z siłownią zewnętrzną. Poszczególni mieszkańcy odpowiadali na liczne pytania komisji. Społeczność Strzepcza wraz z współorganizatorami przekazali także skromne prezenty ilustrujące wydarzenia w Strzepczu. Panie z komisji podziwiały dorobek wsi w kronikach szkolnych, OSP, KGW. Warto nadmienić, że Sołectwo żywo i aktywnie włącza się w organizację Festiwalu Pater Noster, festyn powitanie lata, gminne dożynki, uroczystości patriotyczne organizowane przy grobie Ofiar Marszu Śmierci. Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Sołtys Edyta Reich Grzenkowicz. Właśnie pani sołtys podziękowanie za aktywną działalność na rzecz sołectwa w imieniu mieszkańców złożył Maciej Lewiński. Ufajmy, że Sołectwo Strzepcz znajdzie się w gronie laureatów wojewódzkiej edycji konkursu „Piękna Wieś”2016.