Sołectwo Miłoszewo

Sołtys: Zygmunt Klawikowski   Rada Sołecka:
Adres: Miłoszewo 60
84-223 Linia
Mielewczyk Władysław
Cierocki Andrzej
Miotk Ryszard
Telefon:  58 676-83-73

 

SOŁECTWO W LICZBACH:

Powierzchnia............................................  
Liczba ludności ........................................    
Liczba gospodarstw rolnych.....................  
Liczba podmiotów gospodarczych ...........  
879 ha
502
96
11


   Sołecka wieś położona nad Łebą w południowej części gminy. Koło wsi Łeba ma pierwszy przełom przez morenową wysoczyznę, zwaną Wysoczyzną Miłoszewską. Ze wsi roztacza się przepiękna panorama szerokiej doliny Łeby. Wieś nie posiada zwartej zabudowy, a domostwa koncentrują się koło mostu na rzece i położonej na górze szkoły.
    Nazwa wsi pochodzi od imienia \'Miłosz\'. Pierwsza wzmianka o Miłoszewie pochodzi z roku 1342, a w 1397 osada została zapisana jako \'Miloschow\'. Według lustracji z 1565 roku Miłoszewo było oddane jako zastaw w ręce gdańskiej rodziny patrycjuszowskiej von Loitzów: „Od Mirakowa mila w puszczy bukowej, na gruncie dobrem, lesnem ". Gruntu uprawnego było 10 włók. Włóka należąca do sołtysa była wolna od powinności. 
     Gburów we wsi było sześciu. Każdy z nich uprawiał po włóce gruntu. Nadto były trzy włóki puste, które„trzymał sołtys wraz z gburami". Czynsz za każdą włókę wynosił wówczas 40 groszy. Wieś płaciła także opłatę leśną za wyrąb lasu. Z opłaty od wypasu świń w okolicznych lasach mieszkańcy Miłoszewa, w odróżnieniu od sąsiednich wsi, byli zwolnieni. 
    Do wsi należały dwa jeziora: \'Storssewo miedzy rolami gburskimi, którego jest niewodowych toni 3 oraz jezioro Lewinko, zwane wówczas Łąkic. Wieś przynosiła razem dochodu: „pieniędzy gotowych florenów 60, owsa ćwierci 9, kurów 18, jajec kop 2 i 1/4". 
     W roku 1701 Miłoszewo liczyło 45 mieszkańców, z czego tylko jeden był protestantem. W roku 1781, w wyniku preferencji udzielanych szlachcic protestanckiej przez władze pruskie w przydzielaniu dzierżaw majątków państwowych, na 76 mieszkańców protestantów było już 6. W XIX wieku wybudowano przy majątku, którego właścicielem był Franciszek von Gerlach, krochmalnie i cegielnie. Szkoło we wsi otwarto w okresie kulturkampfu. Ewangelików było wówczas 25 %. 
    KARPATY to jeden z trzech przysiółków Miłoszewa. Żartobliwa nazwa Karpat związana jest z ukształtowaniem terenu i „górskimi" widokami na Jezioro Miłoszewskie oraz dolinę Łeby. W Karpatach znajduje się także plaża przy wschodnim brzegu Jeziora Miłoszewskiego, zwanego dawniej Storszewem. 
       MALINOWY RÓW to drugi z przysiółków, położony przy drodze z Miłoszewa do Mirachowa. Nieco dalej znajduje się droga prowadząca nad Jezioro Kamienne. Dojechać tam można także z Miłoszewa, przejeżdżając koło sali katechetycznej, sklepu i leżącego na skraju wsi przysiółka Cieszonko. W Cieszonku zachowało się kilka starych kaszubskich checzy. 
     JEZIORO KAMIENNE, leżące na południowy wschód od Miłoszewa, należy już do gminy Kartuzy. Ze względu na piękne położenie, krystaliczną wodę oraz występujące nad jeziorem wieczorami mgły jezioro nazwane zostało Świtezią Mirachowską. Na brzegu jeziora znajduje się pomnik przyrody - olbrzymi głaz narzutowy, zwany Diabelskim Kamieniem. Jezioro i kamień zostały objęte ochroną ze względu na unikalną roślinność - świadczącą o czystości wody lobelię oraz rzadko spotykane na Kaszubach porosty.