Doroczne spotkania opłatkowe dla seniorów z terenu Gminy Linia 17/18.12.2008r.

Tradycją stały się już spotkania opłatkowe przygotowywane przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i Gminny Dom Kultury w Linia. Nie inaczej było także w połowie grudnia 2008 roku.
Pracownicy GOPS przygotowali suto zastawione stoły, 17 grudnia w Zespole Szkół w Strzepczu i 18 grudnia w Gminnym Domu Kultury.
Na spotkanie w Strzepczu przybyły władze Gminy w osobach: wójt Łukasz Jabłoński, z-ca wójta Bogusława Engelbrecht i przewodniczący rady Stanisław Bigus oraz proboszcz miejscowej parafii ks. Andrzej Kmiecik. Młodzież ze Zespołu Szkół w Strzepczu przygotowała dla zebranych seniorów i czcigodnych gości wzruszające przedstawienie biblijne opowiadające o Chrystusie, który przychodzi do nas każdego dnia w osobach chorych, cierpiących, opuszczonych itd.
Następnie ks. Andrzej Kmiecik poświęcił opłatek, przyszedł czas na wspólną modlitwę i składanie życzeń.
Kolejnym punktem spotkania było wspólne śpiewanie kolęd. Piękne kolędy i pastorałki prowadzili Krzysztof Chyła - nauczyciel ze Strzepcza i Jan Trofimowicz. Panowie przygotowali także kilka konkursów, zgromadzeni seniorzy mieli za zadanie tak obrać jabłko aby łupina była jak najdłuższa. W tej konkurencji wygrał 70 letni Zygmunt Labuda z Miłoszewo, kolejne miejsca zajęli Szczepan Dosz ze Smażyna, Kieliński Antoni i Skrzypkowski Franciszek obaj z Dargolewa, wszyscy panowie zostali obdarowani podarunkami, zafundowanymi przez organizatorów. Panie miały nieco trudniejsze zadanie – obieranie twardych kartofli tak aby również miały najdłuższą łupinę, W tej konkurencji zwyciężyła Regina Bobrucka z Kętrzyna. Kolejne miejsca zajęły Gertruda Labuda z Miłoszewo, Teresa Stankowska ze Strzepcza, Dorota Gładka z Tłuczewo oraz Helena Ruchniewicz z Głodnicy. Panie również otrzymały słodkie poczęstunki, które wręczyli kierownik GOPS Ewa Koszałka i Przewodniczący Rady Stanisław Bigus. Paulina Bigus z Gminnego Domu Kultury w Lini przygotowała piękne korony, które spoczęły na głowach najstarszych uczestników spotkania, byli nimi 83-letnia Klara Laskowska z Pobłocia, oraz 91 - letni Juliusz Okrój z Osieka.
Po wesołych konkursach przyszedł czas na wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych. Na zakończenie wszyscy zebrani seniorzy, zostali obdarowani przez pracowników GOPS świątecznymi paczkami, które były przez nich przygotowane.
            Podobne spotkanie odbyło się w Gminnym Domu Kultury w Lini – 18 grudnia 2008 roku.
Zebrani seniorzy obejrzeli na początek piękne przedstawienie świąteczne o dziewczynce z zapałkami, przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miłoszewie.
Następnie władze Gminy złożyły przybyłym seniorom najlepsze życzenia, poczym  ks. Wojciech Senger – proboszcz parafii w Lini, pobłogosławił opłatek. Wszyscy zebrani życzyli sobie nawzajem przede wszystkim zdrowia i pomyślności w nowym 20096 roku.
Panowie Krzysztof Chyła i Jan Trofimowicz prowadzi śpiew staropolskich kolęd, a także piosenek kaszubskich, biesiadnych i żołnierskich. Panie w Lini podobnie jak w Strzepczu obierały ziemniaki w tej konkurencji zwyciężyła pani Władysława Wałdowska, przed Lidwiną Pipka, Zofią Dawidowską i Wandą Baranowską – wszystkie z Lini, piąte miejsce zajęła Stefania Zaborowska z Kobylasza. Najdłuższą łupinę z jabłka obrał wśród panów 80-letni Bronisław Dawidowski z Zakrzewa, kolejne miejsca zajęli Kazimierz Stencel, Józef Studziński, Marian Sikorski – wszyscy z Lini oraz Franciszek Pipka z Tłuczewo.
Korony królewskie dla najstarszej damy i królewicza spoczęły na głowach 86-letniej Gertrudy Plichta z Lini oraz 101 – letniego Brunona Ostrowskiego z Niepoczołowic. W gronie najstarszych znaleźli się również Genowefa Ruszkowska z Lini, Leokadia Milewczyk z Lini oraz Stefania i Klemens Młyńscy z Lini.
Podobnie jak w Strzepczu wszyscy przybyli seniorzy do GDK w Lini, otrzymali paczki świąteczne przygotowane przez pracowników GOPS w Lini.

Opracował Jan Trofimowicz