Gimnazjada młodzieży szkolnej - rozgrywki piłki nożnej 6-cio osobowej 15.05.2013r.