XXV Wojewódzki Konkurs Haftu Kaszubskiego. Linia 2020

16 września 2020 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyła się uroczystość z okazji XXV – lecia Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego – Linia 2020 oraz otwarcie wystawy pokonkursowej, którą otworzyła wójt gminy Linia Bogusława Engelbrecht.

Konkurs haftu kaszubskiego organizowany jest przez Gminny Dom Kultury w Lini po raz dwudziesty piąty. Pierwszy konkurs zorganizowano w 1996 roku z inicjatywy Edmunda Szymikowskiego, ówczesnego dyrektora Domu Kultury w Lini.

To liński konkurs pozwalał i nadal pozwala upowszechniać piękno oraz oryginalność wszystkich szkół haftu kaszubskiego. Konkurs pozwala zapoznać się z elementami kompozycji wzorów w poszczególnych szkołach haftu, zapoznać się z techniką wykonywania haftów barwnych i czepcowych, a także poznać umiejętności kompozycyjne poszczególnych hafciarzy.

 

W tegorocznym konkursie udział bierze 196 osób, w tym 85 osób dorosłych, 113 dzieci i młodzieży. Na konkurs przekazano 436 prac, ukazujących piękno wszystkich szkół haftu kaszubskiego.

W ciągu dwudziestu pięciu lat trwania konkursu swoje prace pokazało 3279 osób. Na wszystkich pokonkursowych wystawach pokazano 7444 prace. Od 2019 roku prezentowane są hafty gdańskie, wykonane w trzech odcieniach niebieskiego koloru. O upowszechnienie tego interesującego haftu zabiegała przez wiele lat nieżyjąca już wejherowska hafciarka Anna Konkel.

Celem konkursu jest upowszechnienie wartości i atrakcyjności różnych szkół haftu kaszubskiego, aktywizowanie środowiska twórczego zajmującego się haftem kaszubskim i pozyskiwanie nowych twórców oraz młodych talentów, popularyzacja ich hafciarskiej twórczości oraz stwarzanie im możliwości prezentacji swoich prac, upowszechnianie wartości sztuki ludowej wśród społeczeństwa nie tylko Kaszub.

Wystawa pokonkursowa prezentowana jest rokrocznie w Żukowie, w ramach podpisanej umowy o współpracy między samorządem Żukowa i Lini.

Prace konkursowe wystawiono w wielu innych miejscowościach. Prezentowane były
w Wejherowie, Lęborku, Gdańsku, Warszawie ( w Sejmie RP), w Ansbach – w Bawarii, Gorzycach ( woj. Podkarpackie). Wystawa wszędzie cieszyła się zainteresowaniem,
a atrakcyjność i kunszt hafciarski był podziwiany przez zwiedzających wystawę.

Tegoroczny konkurs, z powodu panującej pandemii, organizowany jest w późniejszym terminie oraz w zmienionej formie organizacyjnej. Ograniczona bowiem jest liczba uczestników uroczystego podsumowania konkursu.

Prace konkursowe oceniano 22 lipca b.r. Oceny prac konkursowych dokonała komisja
w składzie:

- Elżbieta Ball- Szymroszczyk – etnograf,

- Ewa Gilewska – kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, etnograf,

- Benita Grzenkowicz – Ropela – starszy kustosz Muzeum Piśmiennictwa

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

- Teresa Hirsz – przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia,

- Jadwiga Sommer – członek Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia

- Edmund Szymikowski – pomysłodawca konkursu, hafciarz.

Komisja konkursowa oceniając prace zwracała uwagę na:

- zgodność z ornamentyką poszczególnych szkół haftu kaszubskiego,

- właściwą kolorystykę elementów wzorów,

- oryginalność kompozycji,

- poziom technicznego wykonania.

Komisja stwierdziła wysoki poziom poszczególnych prac pod względem kompozycyjnym
i poziomu technicznego wykonania. Stwierdzono różnorodność prezentowanych prac. Jak co roku, na konkurs wpływają prace o charakterze użytkowym, z umiejętnym wykorzystaniem motywów haftu kaszubskiego. Komisja odnotowała zwiększoną liczbę prac z haftem czepcowym. Jest to efekt prowadzonych na terenie Gdańska i Gdyni kursów tego rodzaju haftu. Komisja konkursowa podkreśliła atrakcyjność czepców z haftem cieniowanym, wykonany jedwabiem. Tak wykonane czepce zaprezentowano w konkursie po raz pierwszy. Na uwagę zasługuje, zdaniem komisji konkursowej, liczba uczniów szkół podstawowych biorących udział w konkursie. Tegoroczne prace oceniane były w kategoriach klas I-IV oraz V-VIII.

Liczny udział uczniów w konkursie stwarza przekonanie, że haft kaszubski będzie kultywowany przez kolejne pokolenia.

W XXV Wojewódzkim Konkursie „Haft Kaszubski – Linia 2020” wyróżnienia i nagrody otrzymali:

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, którą w imieniu Marszałka wręczyła Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Rek, otrzymali:

Kategoria ”Uczniowie klas I-V” :

1. Zuzanna Cyperska – Żukowo

2. Maja Kostuch – Tuchomie

3. Mateusz Bielawa – Żukowo

4. Mateusz Bielawa – Żukowo

 

Kategoria „Uczniowie klas V-VIII”:

 1. Zofia Goyka – Wierzchucino
 2. Amelia Płotka – Sierakowice
 3. Agnieszka Grzenkowicz – Linia

Kategoria „Młodzież”:

 1. Martyna Płotka – Żukowo
 2. Wiktoria Reglińska – Żukowo
 3. Agata Warszyńska – Tuchola

Kategoria „Dorośli”:

 1. Teresa Domnik – Wejherowo
 2. Helena Megger – Przechlewo
 3. Anna Czurejno – Człuchów
 4. Teresa Kobiela – Linia

W kategorii „Dorośli” nagrodzono:

I Miejsce:

 1. Małgorzata Gruba – Żukowo
 2. Elżbieta Żuławska – Gdańsk
 3. Maria Sala – Tuchola
 4. Hanna Kozłowska – Tuchola
 5. Marianna Weilandt – Tuchola
 6. Teresa Domnik – Wejherowo
 7. Zofia Magulska – Reda
 8. Teresa Dembkowska – Wejherowo
 9. Bożena Treszczyńska – Człuchów
 10. Zbigniewa Mysłek – Człuchów
 11. Bogumiła Gregorczyk – Człuchów
 12. Helena Fert – Przechlewo
 13. Maria Pruska – Przechlewo
 14. Helena Megger – Przechlewo
 15. Józefa Sitarz – Przechlewo
 16. Stanisława Hinc – Linia

 

II miejsce:

 1. Barbara Kasprzyk – Łódź
 2. Halina Dulemba – Kraków
 3. Jadwiga Sikora  - Pruszcz Gdański
 4. Bernadeta Reglińska – Żukowo
 5. Maria Płotka – Żukowo
 6. Wanda Krzymińska – Gdańsk
 7. Irena Szczepańska – Gdańsk
 8. Danuta Landmesser – Stobno
 9. Alojza Zaremba-Lipińska – Tuchola
 10. Anna Przytarska – Bralewnica
 11. Halina Sala – Tuchola
 12. Helena Pawłowska – Ostrowice
 13. Wanda Mironkiewicz – Wejherowo
 14. Małgorzata Szmidtka – Wejherowo
 15. Mirosława Dargacz – Wejherowo
 16. Ludwika Wesserling – Wejherowo
 17. Irena Bartczak – Rumia
 18. Barbara Jaedtka-Walaszkowska – Bolszewo
 19. Halina Prądzyńska-Wieżel – Człuchów
 20. Anna Czurejno – Człuchów
 21. Elżbieta Lewandowska – Człuchów

 

III miejsce:

 

 1. Ewa Kur – Dębki
 2. Anna Barsowska – Chwaszczyno
 3. Irena Płottke – Gdańsk
 4. Anna Prill – Pruszcz Gdański
 5. Ewa Siekierska – Mąkowarsko
 6. Bogumiła Błażejewska – Tuchola
 7. Barbara Wieczorek – Ostrowite
 8. Aleksandra Hinc – Banino
 9. Maria Michałowska – Wejherowo
 10. Teresa Kobiela – Linia
 11. Iwona Lewandowska – Tuchola

 

Wyróżnienia:

 

 1. Renata Delevaux – Rekowo
 2. Lucyna Bychowska – Glincz
 3. Salomea Rzwszewicz – Chwaszczyno
 4. Teresa Jędrzejczyk – Gdańsk
 5. Genowefa Dietrich – Gdańsk
 6. Jolanta Pawelska – Tuchola
 7. Barbara Karnecka – Tuchola
 8. Anna Kopiszka – Żalno
 9. Aleksandra Witbrodt – Gdańsk
 10. Irena Bruska – Przechlewo
 11. Zdzisława Gulgowska – Piece

 

Ze względu na atrakcyjność i kunszt wykonania prac z haftem czepcowym, komisja konkursowa przyznała nagrody:

 

I miejsce:

 1. Beata Butowska – Rumia
 2. Izabela Denc – Gdynia
 3. Agnieszka Sosnowska-Morawska – Bojano
 4. Mariola Pankau – Gdynia
 5. Irena Peplińska – Brusy
 6. Danuta Niechwiadowicz – Gdańsk
 7. Aleksandra Heimowska-Zadroźna – Pruszcz Gdański
 8. Beata Kitowska-Lisowska – Rumia

 

II miejsce:

 1. Agnieszka Baran – Gdynia

 

III miejsce:

 1. Krystyna Badtke – Tuchola
 2. Maria Kamińska – Gdynia

 

W kategorii „Uczniowie klas I-IV” nagrodę otrzymali:

 

I miejsce:

 1. Eliza Szwat-   Szkoł. Paraf. Żukowo
 2. Hanna Bach-Gowińska – Szkoł. Paraf. Żukowo
 3. Zuzanna Cyperska – Szkoł. Paraf. Żukowo
 4. Wiktoria Niemtz – Szkoł. Paraf. Żukowo
 5. Michał Mazurek – Szkoł. Paraf. Żukowo
 6. Zachariusz Gryzio – SP nr 2 Żukowo
 7. Bartłomiej Peta – SP nr 2 Żukowo
 8. Antonina Gruba – SP nr 1 Żukowo

 

II miejsce:

 1. Honorata Solecka – Szkoł. Paraf. Żukowo
 2. Malwina Kuper –Szkoł. Paraf. Żukowo
 3. Krystian Janiszewski – SP  nr 2 Żukowo
 4. Alicja Jencen – SP nr 2 Żukowo
 5. Maja Pranczke – SP nr 2 Żukowo
 6. Aleksandra Kołazińska – SP nr 2 Żukowo
 7. Szymon Trepczyk – SP nr 2 Żukowo
 8. Konstancja Kąkol – SP nr 2 Żukowo
 9. Dominika Kamińska – SP nr 2 Żukowo
 10. Wanessa Ptach – SP nr 2 Żukowo
 11. Izabela Giezek – SP nr 2 Żukowo
 12. Maja Kwidzińska – SP nr 2 Żukowo
 13. Jakub Wolf – SP nr 2 Żukowo
 14. Agnieszka Pionk – SP nr 2 Żukowo
 15. Maja Kostuch  - SP Tuchom
 16. Alicja Kania – SP Tuchom

 

III miejsce:

 1. Ameli Szczęsna – Szkoł. Paraf. Żukowo
 2. Mateusz Bielawa – SP nr 2 Żukowo
 3. Julia Markiewicz – SP nr 2 Żukowo
 4. Marcel Wrzeszcz – SP nr 2 Żukowo
 5. Jagoda Musiałowska – SP nr 1 Żukowo
 6. Maria Richert – SP nr 1 Żukowo
 7. Kacper Jeliński – SP nr 1 Żukowo
 8. Artur Kosecki – SP nr 1 Żukowo
 9. Michał Musiałowski – SP nr 1 Żukowo
 10. Franciszek Wydrowski – SP nr 1 Żukowo
 11. Tomasz Kupr – SP Brzeźno Szlacheckie
 12. Monika Zmuda-Trzebiatowska –  SP Brzeźno Szlacheckie
 13. Aleksandra Fischer – SP Brzeźno Szlacheckie
 14. Karolina Albrecht SP w Brzeźnie Szlacheckim
 15. Karolina Fischer-Katczyńska – SP w Brzeźnie Szlacheckim
 16. Artur Pupka-Lipińska SP w Brzeźnie Szlacheckim
 17. Julia Elend – SP Sierakowice

 

W kategorii „Uczniowie klas V-VIII” nagrody otrzymali:

 

I miejsce:

 1. Kornelia Konkol – SP nr 2 Żukowo
 2. Julianna Peta – SP nr 1 Żukowo
 3. Oliwia Wydrowska -  SP nr 1 Żukowo
 4. Zofia Goyka – SP Wierzchucino
 5. Kinga Łącka – SP Brzeźno Szlacheckie
 6. Zuzanna Olik – SP Brzeźno Szlacheckie
 7. Dominika Płotka – SP Sierakowice
 8. Amelia Szwat – Szk. Paraf. Żukowo

 

 II miejsce:

 1. Antonina Szymichowska – Szk. Paraf. Żukowo
 2. Aleksandra Mazurek – Szk. Paraf. Żukowo
 3. Natalia Kunda – SP nr 2 Żukowo
 4. Tomasz Wanke – SP nr 2 Żukowo
 5. Zofia Bigus – SP nr 2 Żukowo
 6. Anna Treder – SP nr 2 Żukowo
 7. Zofia Czaja – SP nr 1 Żukowo
 8. Magdalena Rybandt – SP nr 2 Żukowo
 9. Wiktoria Bulińska – SP nr 1 Żukowo
 10. Antonina Kuchta – SP nr 1 Żukowo
 11. Wiktoria Caszkiewicz – SP nr 1 Żukowo
 12. Jan Richert – SP nr 1 Żukowo
 13. Amelia Płotka – SP nr 1 Sierakowice
 14. Martyna Klonczynska – SP Brzeźno Szlacheckie
 15. Izabela Waśkowska – SP Brzeźno Szlacheckie
 16. Milena Świątek – SP Brzeźno Szlacheckie
 17. Monika Malewska – Szk. Paraf. Żukowo
 18. Zofia Kuźma – Szk. Paraf. Żukowo

 

III miejsce:

 1. Radosław Dombrowski – SP nr 2 Żukowo
 2. Kornelia Kranczkowska – SP nr 2 Żukowo
 3. Zuzanna Lewandowska – SP nr 2 Żukowo
 4. Ksawery Litwic – SP nr 2 Żukowo
 5. Barbara Drewczyńska – SP nr 1 Żukowo
 6. Lilianna Komornicka – SP nr 1 Żukowo
 7. Dominik Weiher – SP nr 1 Żukowo
 8. Justyna Weiher – SP nr 1 Żukowo
 9. Kinga Weiher – SP nr 1 Żukowo
 10. Wiktoria Bulczak – SP Wierzchucino
 11. Agnieszka Grzenkowicz – SP Linia
 12. Marta Lemanczyk – SP Brzeźno Szlacheckie
 13. Klaudia Rudnik  - SP Brzeźno Szlacheckie
 14. Weronika Kapiszka  - SP Brzeźno Szlacheckie
 15. Weronika Stoltmann -  SP Brzeźno Szlacheckie
 16. Izabela Kossak-Główczewska – SP Brzeźno Szlacheckie
 17. Weronika Rybandt – SP nr 1 Żukowo  

 

W kategorii „Młodzież” nagrody otrzymali:

 

I miejsce:

 1. Alicja Tomaczkowska – Żukowo
 2. Martyna Płotka – Żukowo

 

II miejsce:

 1. Wiktoria Reglińska – Żukowo

 

III miejsce:

 1. Agata Warszyńska – Tuchola

 

Gminny Dom Kultury w Lini w uznaniu za uzyskanie w konkursach haftu wysokich miejsc oraz promowanie piękna kaszubskiego haftu, przyznał nagrody w postaci jubileuszowych statuetek niżej wymienionym hafciarkom:

 1. Danuta Niechwiadowicz – Gdańsk
 2. Elżbieta Lewandowska – Człuchów
 3. Zbigniewa Mysłek – Człuchów
 4. Teresa Dembkowska – Wejherowo
 5. Bożena Treszczyńska – Człuchów
 6. Helena Fert – Przechlewo
 7. Józefa Sitarz – Przechlewo
 8. Helena Megger – Przechlewo
 9. Wanda Mironkiewicz – Wejherowo
 10. Ludwika Wesserling – Wejherowo
 11. Bogumiła Gregorczyk – Człuchów
 12. Teresa Domnik – Wejherowo
 13. Bernadeta Reglińska – Żukowo
 14. Hanna Kozłowska – Tuchola
 15. Alojza Zaremba-Lipińska – Tuchola
 16. Salomea Rzeszewicz – Chwaszczyno
 17. Anna Barsowska – Chwaszczyno
 18. Marianna Weilandt – Tuchola
 19. Irena Szczepańska – Gdańsk
 20. Maria Płotka – Żukowo

Nad tegorocznym jubileuszowym konkursem patronat honorowy objęli:

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Powiatu Wejherowskiego oraz Burmistrz Miasta Żukowo.

Gminny Dom Kultury w Lini oraz komisja konkursowa składa serdeczne podziękowanie sponsorom konkursu. Ich pomoc finansowa i rzeczowa ułatwiła zorganizowanie konkursu. Oto sponsorzy konkursu:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Marszałek Województwa Pomorskiego

- Starostwo Powiatu Wejherowskiego

- Starostwo Powiatu Lęborskiego

- Burmistrz Miasta Tuchola

- Prezydent Miasta Wejherowo

- Starostwo Powiatu Kartuskiego

- Zarząd Główny ZKP w Gdańsku

- Oddział ZKP w Gdańsku

- Stanisław Czaja – Firma „Modrzew” – Niepoczołowice

-  Jan Malek „Radiolex” – Pruszcz Gdański

- Farm Frites w Lęborku

- Nadleśnictwo Strzebielino

- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

- Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

- Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

- Burmistrz Gminy Żukowo

- Maria Szaradowska – Sklep Spożywczy w Strzepczu

- Jan Mach – Usługi Malarsko-Tapicerskie w Lini

- Leszek Skrzypkowski – Usługi Stolarskie w Strzepczu

- Janusz Gruba – Usługi Stolarskie w Strzepczu

Komisja Konkursowa gratuluje wyróżnionym i nagrodzonym hafciarzom i wyraża przekonanie, że zainteresowanie haftem kaszubskim trwać będzie nadal a osoby zamiłowane
w pięknie kaszubskiego haftu będą prezentować swoje prace w kolejnych konkursach.

Komisja bardzo dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w konkursie. Dziękuje nauczycielom i instruktorom za prowadzoną naukę haftu kaszubskiego. Komisja konkursowa wyraża przekonanie, że haft kaszubski jest godny promowania i upowszechniania nie tylko na Kaszubach.

Uroczystość poprowadziła dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Kamila Soroko.

GALERIA

https://www.facebook.com/media/set?vanity=gdk.gminalinia&set=a.917306332012906