PETYCJE 2019

Data złożenia petycji: 18.02.2019 r.

Odnośnie:  Petycja w sprawie naprawy drogi ul. Podgórnej w Lini

                                                                                                                                                                                       

Data złożenia petycji: 25.03.2019 r.

Odnośnie:Petycja w sprawie odbudowy linii kolei dla polaczeń SKM

                                                                                                                                                                                      

Data złożenia petycji: 07.05.2019 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie zakupu donic, drewnianych ławek oraz wykonania chodnika w m. Miłoszewo

                                                                                                                                                                                      

Data złożenia petycji: 02.09.2019 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie jawności kosztów telekomunikacyjnych

                                                                                                                                                                                     

Data złożenia petycji: 22.08.2019 r.

Odnośnie: Petycja w sprawie wykonania progu zwalniającgo przy ulicy Lipowej w m. Lewinko.