Kierownictwo

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini

 Maria Pipka