Kierownictwo

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini

 Magdalena Pipka-Urbańska