Gminne Obchody Święta Niepodległości 11.11.2007r.

Dnia 11 listopada 2007 roku w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lini odbyły się gminne uroczystości, upamiętniające 89 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
           Tuż przed godziną 11-tą Gminna Orkiestra Dęta wprowadziła w rytmie marsza sześć pocztów sztandarowych z terenu gminy – Gminnego Koła Kombatantów, Zespołów Szkół w Lini i Strzepczu, Gminnego Koła Pszczelarzy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze Strzepcza i Lini.
           Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Proboszcz z Lini Wojciech Senger. W homilii ksiądz nawiązał do podtrzymywania wiary i patriotyzmu Polaków szczególnie w czasie, kiedy nasza Ojczyzna była pod zaborami. Nawiązał także do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił, że wolność jest nam obecnie dana ale musimy ją jak najlepiej wykorzystywać w zgodzie i braterstwie dla dobra Ojczyzny Polski.
          Bezpośrednio po Mszy Świętej rozpoczął się koncert słowno – muzyczny.
          Wszyscy zebrani w postawie stojącej odśpiewali Hymn Państwowy. Pieśni patriotyczne na przemian wykonywały: Gminna Orkiestra Dęta pod kierunkiem pani Ewy Sudzińskiej, Chór „Pięciolinia” z Lini pod przewodnictwem pana Jana Szulc a także zespół Kaszubsko Rozezna pod opieką pani Marii Zalewskiej. Zebrani usłyszeli min Warszawiankę, Rotę, Marsz Polonia, Marsz Derdowskiego, Marsz Partyzantów i inne utwory.
        Pan Tomasz Miecznikowski z Pobłocia miał odczyt o sytuacji Polaków pod zaborami i drodze do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Podkreślił także, że nasze tereny mimo wyzwolenia kraju nadal nie weszły w skład odradzającej się Rzeczypospolitej. Dopiero Generał Haller i zaślubiny Polski z Bałtykiem w roku 1920 oznaczały prawdziwą wolność dla terenów Pomorza, jednak bez Wolnego Miasta Gdańska, gdzie  aż do 1939 roku władzę sprawowali Niemcy, którzy  prześladowali Polaków zamieszkujących te tereny.
        Wiersze podczas uroczystości recytowały Monika Woźniak i Natalia Kitowska z Zespołu Szkół w Lini.
        Na zakończenie uroczystości, w której bardzo licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy,  Przewodniczący Rady Gminy Linia Stanisław Bigus, Wójt Gminy Łukasz Jabłoński oraz ksiądz Proboszcz przeszli z orkiestrą i pocztami sztandarowymi pod obelisk poświęcony Ofiarom Marszu Śmierci obozu Stutthof -  tam złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
        Uroczystość zorganizował Gminny Dom Kultury w Lini.

Jan Trofimowicz