III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej PATER NOSTER Strzepcz 2017

Nagroda Grand Prix III Ogólnopolskiego Festiwalu
Pieśni Religijnej „Pater Noster” trafiła do Poznania

3 czerwca 2017 r. w świątyni parafialnej w Strzepczu rozbrzmiewały piękne wykonania pieśni religijnej, które wykonywały chóry uczestniczące w III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej Pater Noster. Organizatorami święta chóralnego w Strzepczu byli: Gminny Dom Kultury w Lini, Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu, Zespół Szkół w Strzepczu, Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzepcza. Swoje wsparcie finansowe w przygotowaniu oraz honorowe patronaty nad festiwalem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius oraz Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem również objął biskup pelpliński Ryszard Kasyna. W ciągu całego dnia festiwalowego jury w składzie: prof. dr hab. Jolanta Szybalska – Matczak z Wrocławia – przewodnicząca oraz prof. dr hab. Marek Rocławski oraz prof. dr hab. Marcin Tomczak z Gdańska wysłuchali prezentacji 15 chórów w trzech kategoriach: chóry świeckie, kościelne i akademickie. Sekretarzem komisji konkursowej był pomysłodawca festiwalu
 i dyrektor artystyczny doktorant Akademii Muzycznej w Gdańsku Tomasz Chyła. Festiwal
z zaangażowaniem prowadziła i kolejne chóry prezentowała Beata Felczykowska z Wejherowa.

Zwieńczeniem festiwalowych zmagań była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup senior diecezji pelplińskiej Piotr Krupa. Aby podkreślić miejsce, w którym odbywał się festiwal liturgię słowa przygotowali uczniowie szkoły ze Strzepcza w strojach kaszubskich. Jedno z czytań odczytano również w języku kaszubskim. Warto dodać, że na początku Mszy Świętej wszyscy chórzyści biorący udział w festiwalu wspólnie zaśpiewali Gaude Mater Polonia pod kierownictwem Tomasza Chyła. Podsumowania festiwalu dokonał jeden z głównych organizatorów ks. Proboszcz Andrzej Kmiecik. Szczególne podziękowania złożył na ręce dyrektora Zespołu Szkół w Strzepczu Ewy Waraksa – Chyła, która wraz z pracownikami szkoły zadbała o sale do prób dla poszczególnych chórów, pakiety pamiątkowe oraz  pyszny obiad dla wszystkich chórzystów i gości. Podziękowania otrzymały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich, które  przygotowały smaczne specjały kuchni regionalnej. Podziękowanie otrzymał także zaangażowany w przygotowanie wydarzenia dyrektor festiwalu – Jan Trofimowicz oraz Paulina Kuberna, która zadbała o wszelkie sprawy promocyjne oraz biuro festiwalu.

Przewodnicząca jury Jolanta Szybalska – Matczak gratulowała organizatorom przedsięwzięcia i profesjonalizmu w organizacji festiwalu. Chórzyści także otrzymali słowa uznania za pasję śpiewania. Podziękowania trafiły także na ręce licznych i hojnych sponsorów dzięki którym organizatorzy mogli przygotować liczne nagrody finansowe. W kategorii chórów kościelnych zwyciężył chór Corda Cordi ze Śremu z dyrygentem Agnieszką Panas. Kolejne miejsca na podium otrzymały: Żeński Chór Kameralny przy parafii NSPJ w Gdyni – dyrygent Małgorzata Bednarek oraz Chór „Pięciolinia” z Lini – dyrygent Jan Szulc. W gronie chórów świeckich zwyciężył Chór Młodzieżowy „Canto”  Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Drugie miejsce przypadło zespołowi wokalnemu „Piena Voce” z Gdańska – dyrygent Błażej Połom a trzecią lokatę Chór Kameralny Centrum Kultury 105 w Koszalinie – dyrygent Kamil Szafran. Ponadto w kategorii chórów świeckich wyróżnienia otrzymali: „Miejski Chór Dziewczęcy LOGOS z MDK w Świnoujściu – dyrygent Elżbieta Naklicka oraz Chór Mieszany „Res Musica” z Gryfina – dyrygent Grzegorz Handke. W gronie chórów akademickich zwyciężył Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – dyrygent Przemysław Pałka. Drugie miejsce wywalczył Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 w Warszawie – dyrygent Michał Sławecki a trzecie Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk
w Łodzi pod dyrekcją Renaty Banackiej – Walczak. Ponadto puchar Gdańskiego oddziału PZChiO 
za najlepiej wykonany utwór z akompaniamentem otrzymał Chór Gminy Kolbudy pod dyrekcją Marka Rogalskiego. Puchar rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najlepiej wykonany utwór  „Pater Noster” trafił do Chóru Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nagrodę Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej za walory brzmieniowe otrzymał Chór „Canto” z Włocławka. Nagrodę w postaci wycieczki do Ziemi Świętej ufundowaną przez firmę Kaszub Travel otrzymał dyrygent Przemysław Pałka. Nagrodę w postaci wypoczynku w pensjonacie „Zew Morza” w Jastrzębiej Górze za rozwijanie pasji chóralnego muzykowania otrzymał Marian Szczepański z Włocławka. Puchar Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha za atrakcyjny dobór repertuaru trafił do chóru „Corda Cordi” ze Śremu. Główną nagrodę Grand Prix ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk z rąk dyrektora Departamentu Kultury Władysława Zawistowskiego odebrał Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod dyrekcją Przemysława Pałka. Ponadto wszyscy dyrygenci otrzymali specjalne podziękowania
od organizatorów. Finansowe wsparcie przy organizacji festiwalu okazali: ENERGA, PGNiG, EkoHouse Miszewo, Kaszub Travel, KostBet, Wikęd Luzino RTV AGD Luzino, Zew Morza Jastrzębia Góra, Oktan Miechucino, Supon, Bank Spółdzielczy Sierakowice. Dzięki hojności sponsorów nagroda Głowna wyniosła 3000 złotych. Nagrody w każdej z kategorii wyniosły odpowiednio 2000, 1500 i 1000 zł zaś wyróżnienia po 500 zł. Organizatorzy przygotowali także specjalne biuletyny festiwalowe z opisem uczestniczących chórów i prezentowanych utworów. Każdy uczestnik otrzymał także festiwalową pamiątkową przypinkę. Jak mówili sami uczestnicy festiwalu – wypadł bardzo okazale i gratulowali organizacji wydarzenia. Kolejny festiwal już za rok 2 czerwca 2018 roku.