Petycja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej/ wyłożenia płytami jumbo drogi gminnej nr 134 w miejscowości Miłoszewo