Fundusz Alimentacyjny

Okres świadczeniowy 2021 – 2022
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021r.
Okres świadczeniowy –oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2021r poz. 877).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł.