Oświata

W Gminie Linia funkcjonują 2 Gimnazja, które wspólnie z Szkołami Podstawowymi tworzą 2 Zespoły Szkół:

►      Zespół Szkół w Lini
►      Zespół Szkół w Strzepczu
 
4 Szkoły Podstawowe:
►      Szkoła Podstawowa w Kętrzynie
►      Szkoła Podstawowa w Miłoszewie
►      Szkoła Podstawowa w Pobłociu
►      Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach
►      Ośrodek Edukacji Kaszubskiej – Szkoła Podstawowa na Głodnicy
 
 WYKAZ SZKÓŁ Z TERENU GMINY LINIA
( stan na dzień 31.03.2016 r.).     

 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Numer telefonu

Dyrektor

Liczba uczniów

 

1.

Zespół Szkół w Lini
 Gimnazjum Nr 1

ul. Szkolna 1
84-223 Linia

58
676 85 13

Barbara Kleba

150

szkolalinia@wp.pl

2.

Zespół Szkół w Strzepczu
Gimnazjum Nr 2

ul. Hieronima Derdowskiego 3
84-223 Linia

58
676 81 13

Ewa Waraksa-Chyła

100

zsstrzepcz@wp.pl

ŁĄCZNA LICZBA UCZNIÓW

250

 

3.

Zespół Szkół w Lini – Szkoła Podstawowa
im. Leonida Teligi

ul. Szkolna 1
84-223 Linia

58
676 85 13

Barbara Kleba

304

szkolalinia@wp.pl

4.

Zespół Szkół w Strzepczu – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy

ul. Hieronima Derdowskiego 3
84-223 Linia

58
676 81 13

Ewa Waraksa-Chyła

132

zsstrzepcz@wp.pl

5.

Szkoła Podstawowa
w Kętrzynie

Kętrzyno 9
84-223 Linia

58
676 85 77

Grażyna Bronk

48

sp_ ketrzyno@poczta.onet.pl

6.

Szkoła Podstawowa
w Miłoszewie

Miłoszewo 24
84-223 Linia

58
676 82 15

Elżbieta Szymańska

37

spmiloszewo@op.pl

7.

Szkoła Podstawowa
w Pobłociu

Pobłocie 7
84-223 Linia

58
676 82 77

Marzena Majcher

118

sp.poblocie@wp.pl

8.

Szkoła Podstawowa
w Niepoczołowicach

Niepoczołowice 29
84-223 Linia

58
676 85 95

Joanna Kruszyńska

89

sp.niepoczolowice@wp.pl    www.sp-niepoczolowice.ug-linia.pl

9.

Ośrodek Edukacji Kaszubskiej – Szkoła Podstawowa na Głodnicy

Strzepcz
ul. Głodnica 24
84-223 Linia

58
676 84 17

Witold
 Bobrowska

12

glodnica@wp.pl  

ŁĄCZNA LICZBA UCZNIÓW

734

 

 

Uczy 138 nauczycieli.